Miriam Aerts, Sterk Consulting Vergroot afbeelding

Betrokken bij (als auteur)
Hoofdlijnen wetgevingBeleid, Particuliere aansluitingen op het riool, Lozen, Wetgeving werkzaamheden, Schade en aansprakelijkheid, Grondwaterzorg in bebouwd gebied. Juridisch.

 

Rogier van Alphen, Sweco Nederland Vergroot afbeelding

Betrokken bij (als auteur)
Be- en ontluchting
Beheermaatregelen vrijvervalriolering
 

 

Marco van Bijnen, M. van Bijnen Advies Vergroot afbeelding

Betrokken bij (als auteur)
Meten en monitoren

 

Floris Boogaard, Hanzehogeschool Vergroot afbeelding

Betrokken bij (als auteur)
Beheer infiltratievoorzieningen
Ontwerp en beheer

 

 

Johan Bouma, BZ Managers en Ingenieurs Vergroot afbeelding

Betrokken bij (als auteur)
Functioneel ontwerp
Grondwateronderzoek
Doorlatendheidsonderzoek
Ontwerp en beheer
Grondwateronderzoek

 

François Clemens, TU Delft en Deltares Vergroot afbeelding

Betrokken bij (als auteur)
Modelleren Hydraulisch functioneren

 

Frans Debets, Debets BV Vergroot afbeelding

Betrokken bij (als auteur)
Individuele behandeling van afvalwater: IBA-systemen

 

Gert Dekker, Ambient Advies Vergroot afbeelding

Betrokken bij (als auteur)
Water- en rioleringsprogramma (Wrp)
 

 

Tjeerd Dijkstra, Sweco Nederland Vergroot afbeelding

Betrokken bij (als auteur)
Ontwerp en beheer

 

John Driessen, Sweco Nederland Vergroot afbeelding

Betrokken bij (als auteur)
 

 

Karst Jan van Esch, Sweco Nederland Vergroot afbeelding

Betrokken bij (als auteur)
GRP , Beheermaatregelen vrijvervalriolering,
Beheer mechanische riolering
Kostenkengetallen
Personeel
Water- en rioleringsprogramma (Wrp)

 

 

John Evers, Kragten Vergroot afbeelding


Betrokken bij (als auteur)
Be- en ontluchting

 

 

Peter Ganzevles, Ganzevles Advies en Management Vergroot afbeelding

Betrokken bij (als auteur)
Schetsontwerp
Functioneel ontwerp
Detailontwerp en aanleg

 

Stan Geurts van Kessel, Hogeschool Rotterdam Vergroot afbeelding

Betrokken bij (als auteur)
Beheer drainagevoorzieningen
Grondwateronderzoek

 

 

Peter Groenhuijzen, Hogeschool Van Hall Larenstein Vergroot afbeelding

Betrokken bij (als auteur)
 

 

Cornelis de Haan, De Haan Water Solutions Vergroot afbeelding

Betrokken bij (als auteur)
Eenduidige registratie van meldingen

 

Simon Handgraaf, FLO Legal Vergroot afbeelding

Betrokken bij (als auteur)
Hoofdlijnen wetgevingBeleid, Particuliere aansluitingen op het riool, Lozen, Wetgeving werkzaamheden, Schade en aansprakelijkheid, Grondwaterzorg in bebouwd gebied.
Juridisch.

 

 

Jan Hartemink, Hartemink Riolering en Waterketen Advies Vergroot afbeelding

Betrokken bij (als auteur)
Incidenten en calamiteiten

 

Olivier Hoes, TU Delft Vergroot afbeelding

Betrokken bij (als auteur)
Opzet Meetnet

 

 

 

Gerlof Huisman, Antea Group Vergroot afbeelding

Betrokken bij (als auteur)
 

 

Christine Jongma, FLO Legal Vergroot afbeelding

Betrokken bij (als auteur)
Hoofdlijnen wetgevingBeleid, Particuliere aansluitingen op het riool, Lozen, Wetgeving werkzaamheden, Schade en aansprakelijkheid, Grondwaterzorg in bebouwd gebied.
Juridisch.

 

Reinier Kunst, Vereniging van Nederlandse Gemeenten Vergroot afbeelding

Betrokken bij (als auteur)
Rioolheffing.
 

 

 

Arian Lam, Lam Fiscaal Vergroot afbeelding

Betrokken bij (als auteur)
Rioolheffing

 

Jeroen Langeveld, Partners4UrbanWater en TU Delft Vergroot afbeelding

Betrokken bij (als auteur)
GRP
Inleiding meten, Voorbeelden van meten
Meetplan, Meetprincipes en -apparatuur
Telemetrie
Eenduidige registratie van meldingen
Modelleren Hydraulisch functioneren
Systeemoverzicht stedelijk water
Meten en monitoren.

 

Janine Leeuwis- Tolboom, Royal HaskoningDHV Vergroot afbeelding

Betrokken bij (als auteur)
Personele bezetting gemeentelijke watertaken 

 

Elwin Leusink, Sweco Nederland Vergroot afbeelding

Betrokken bij (als auteur)

 

Erik Liefting, Partners4UrbanWater Vergroot afbeelding

Betrokken bij (als auteur)
Inleiding meten
Voorbeelden van meten
Meetplan, Meetprincipes en -apparatuur
Telemetrie
Modelleren Hydraulisch functioneren
Systeemoverzicht stedelijk water
Personele bezetting gemeentelijke watertaken
Meten en monitoren

 

Arnout Linckens, Wareco Ingenieurs Vergroot afbeelding

Betrokken bij (als auteur)
Functioneel ontwerp
Beheer drainagevoorzieningen
Ontwerp en beheer

 

 

Harry van Luijtelaar Vergroot afbeelding

Betrokken bij (als auteur)
Ontwikkelingen in klimaat en neerslag
Effecten van typen voorzieningen bij klimaatscenario's
Hydraulische ontwerprichtlijnen
Opzet meetnet

 

Heleen de Man, Sanitas Water Vergroot afbeelding

Betrokken bij (als auteur)
Water en volksgezondheid
 

 

Didrik Meijer, Deltares Vergroot afbeelding

Betrokken bij (als auteur)

Meten en monitoren

 

Michel Moens, Arcadis Nederland BV Vergroot afbeelding

Betrokken bij (als auteur)
Inleiding metenVoorbeelden van meten
Meetplan   Meetprincipes en -apparatuur
Telemetrie Communicatie Water en volksgezondheid Stedelijke hydrologie

 

Aad Oomens, Waterschap De Dommel Vergroot afbeelding

Betrokken bij (als auteur)
GRP, SchetsontwerpFunctioneel ontwerp
Detailontwerp en aanleg
Beheer infiltratievoorzieningen
Be- en ontluchtingPersoneel

 

Peter de Putter, Sterk Consulting Vergroot afbeelding

Betrokken bij (als auteur)
Hoofdlijnen wetgevingBeleid, Particuliere aansluitingen op het riool, Lozen, Wetgeving werkzaamheden, Schade en aansprakelijkheid, Grondwaterzorg in bebouwd gebied. Juridisch

 

Rémy Schilperoort, Partners4UrbanWater Vergroot afbeelding

Betrokken bij (als auteur)
Optimalisatie van verbeterd gescheiden stelsels (vgs)
Voorbeelden van meten Waterkwaliteit Emissies rioolstelsels Meten en monitoren
 

 

 

 

Wouter Stapel, Royal HaskoningDHV Vergroot afbeelding

Betrokken bij (als auteur)
 

 

Rob van der Velde, Watermaat Vergroot afbeelding

Betrokken bij (als auteur)
Gebiedsgerichte afweging afkoppelen

 

 

Sjaak Verkerk, Antea Group Vergroot afbeelding

Betrokken bij (als auteur)
Inspectie en toestandsbeoordeling

 

Ronald Wentink, Syntraal BV Vergroot afbeelding

Betrokken bij (als auteur)
Functioneel ontwerp
Beheer infiltratievoorzieningen
Beheer drainagevoorzieningen
Ontwerp en beheer

 

 

Petra van der Werf, Ambient Advies Vergroot afbeelding

Betrokken bij (als auteur)
Inspectie en toestandsbeoordeling.
Personele bezetting gemeentelijke watertaken.

 

Inge Zuurbier - Schuurman, HB Adviesbureau Vergroot afbeelding

Betrokken bij (als auteur)
Doorlatendheidsonderzoek.
Grondwateronderzoek.

 

Antal Zuurman, Roelofs Advies en Ontwerp B.V. Vergroot afbeelding

Betrokken bij (als auteur)

 

Katie Zwetsloot, Gemeente Utrecht Vergroot afbeelding

Betrokken bij (als auteur)
Wetten en regels kostenverhaal, Rioleringsbegroting toerekenmethoden kostenposten in rioolheffing,  

 

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel