Persvoorlichting en Persberichten

Laatst geac­tu­aliseerd 08 mei 2024

De persvoorlichting is journalisten graag van dienst voor alle persvragen over stedelijk waterbeheer en riolering.

Woordvoering en informatie voor de pers

Woordvoerder is Hilde Niezen, directeur Stichting RIONED. Zij is bereikbaar via: 

  • Bureau van Stichting RIONED: 0318-631 111 en info@rioned.org.
  • Buiten kantoortijden: 06-43385609 (alleen voor de pers)

Algemene informatie over riolering

Persberichten

Een overzicht van recente en nog relevante persberichten.

(08--5-2024) Plastic doekjes kosten de belastingbetaler tot wel 26 miljoen euro per jaar
Plastic bevattende vochtige doekjes kosten de samenleving jaarlijks tussen de € 22 miljoen en € 26 miljoen. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van Stichting RIONED, de kennisautoriteit en koepelorganisatie op het gebied van stedelijk waterbeheer. Vochtige doekjes zorgen voor aanhoudende problemen in het afvalwatersysteem, zoals verstoppingen en vastlopende pompen, wat leidt tot hogere beheer- en onderhoudskosten in het afvalwaterbeheer. Ook zijn de doekjes vanwege de plastic vezels een veroorzaker van milieuvervuiling. Volledige persbericht.

(22-04-2024) Stichting RIONED introduceert de Morgencirculair-tool
Stichting RIONED, de kennisautoriteit en koepelorganisatie op het gebied van stedelijk waterbeheer, introduceert de Morgencirculair-tool. Deze is te vinden op morgencirculair.nl en wordt ondersteund door STOWA. De tool begeleidt stedelijk waterbeheerders en hun samenwerkingspartners bij circulair werken en het behalen van circulaire doelstellingen. Ook vermindert hij het gebruik van grondstoffen bij waterprojecten. Het betreft in eerste instantie een bèta-versie waarin de tool centraal staat. De volledig website met inspirerende praktijkervaringen gaat in het najaar live. Volledige persbericht

(08-02-2024) Operatie Sterk Water, menselijk kapitaal is cruciaal!
Stichting RIONED, Wateropleidingen en het Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW) pakken de personele uitdagingen in de sector aan. Op de RIONEDdag 1 februari ondertekenden zij samen het initiatief voor de arbeidsmarktagenda. Onder de vlag van Operatie Sterk Water bundelen zij hun krachten samen met de sector. Volledige persbericht.

(02-02-2024) Neolithic: On-demand 3D-print putten wint RIONEDinnovatieprijs 2024
De On-demand 3D-print putten ingediend door Dura Vermeer en Neolithic is door de deelnemers aan de RIONEDdag op 1 februari 2024 uitgeroepen tot innovatie van 2024 op het gebied van riolering en stedelijk waterbeheer. Traditioneel kost het een metselaar een volledige dag om een walmuurput op te metselen. Met opkomst van 3D beton en verregaande digitaliseren kan deze klus nu volledig op maat en binnen een kort tijdsbestek worden voltooid. Volledige persbericht.

(11-01-2024) RIONEDdag 1 februari: Kennis voor Elkaar; Lancering Arbeidsmarktagenda stedelijk waterbeheer
Van woorden naar daden! De komende jaren gaat stichting RIONED de samenwerking intensiveren met Stichting Wateropleidingen en KNW - Koninklijk Nederlands Waternetwerk om gezamenlijk te zorgen voor meer aanwas in het stedelijk waterbeheer. Tijdens de RIONEDdag op 1 februari a.s. zullen daarvoor genoemde partijen de aftrap geven voor een programmatische aanpak t.b.v. nieuwe instroom in ons vakgebied. Volledige persbericht.

(07-04-2023) Bijzondere voorzieningen in beeld wint RIONEDinnovatieprijs 2023
Bijzondere voorzieningen in beeld van Gemeente Maastricht i.c.m. HaDennis is door de deelnemers aan de RIONEDdag op 6 april uitgeroepen tot innovatie van 2023 op het gebied van riolering en stedelijk waterbeheer. Iedereen in de rioolsector kent het wel. Je hebt gegevens nodig van een bepaalde overstortput, een stuw of andere bijzondere voorziening. En jawel hoor, nét die voorziening waarvan je gegevens nodig hebt ontbreekt het daaraan. Zo verging het ook in de gemeente Maastricht. Met behulp van een LiDAR scanner worden bijzondere voorzieningen als overstorten, stuwen en BBB’s sneller en gedetailleerder in kaart gebracht. Volledige persbericht.

(17-06-2022) FATracker: drijflaagmonitoring in gemaal wint RIONEDinnovatieprijs 2022
FATracker van Gemeente Rotterdam en Deltares is door de deelnemers aan de RIONEDdag uitgeroepen tot innovatie van 2022 op gebied van riolering en stedelijk waterbeheer. Vet in de riolering en rioolgemalen is een groot probleem voor rioolbeheerders. Het hoopt op en zorgt voor verstoppingen, verwijderen is dan een kostbare en vieze klus. De FATracker is een online tool gebaseerd op een machine-learning algoritme die de (vet)drijflaagvorming (real-time) monitort en de beheerder helpt bij het opstellen van schoonmaakstrategieën (kostenbesparend, minder pompstoringen) maar ook helpt bij het voorkomen en/of beperken van de drijflagen. Volledig persbericht.

(26-04-2022) Minister Van Gennip accepteert efficiënte sanering van asbesthoudende voegenkit in riolering
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft 15 april 2022 het advies van het Validatie- en Innovatiepunt Asbest (VIP-asbest) overgenomen. Daarmee is de door Stichting RIONED ingediende werkmethode voor werken met asbesthoudende kit in riolering onder de voorwaarden van de lagere risicoklasse 1 goedgekeurd. Vanaf nu kunnen gemeenten de noodzakelijke vervanging van deze riolering voor lagere meerkosten uitvoeren. Volledig persbericht.

(05-04-2022) Vernieuwde website Rioolenraad.nl
Stichting RIONED heeft de website Rioolenraad.nl vernieuwd. Aanleiding zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Want wat is de rol van de gemeenteraad bij de gemeentelijke watertaken? Stichting RIONED wil beginnende raadsleden graag helpen bij deze vaak lastige vraag. Volledig persbericht.

(31-03-2022) Oud-directeur Hugo Gastkemper geridderd.
Hugo Gastkemper ontvangt deze bijzondere onderscheiding voor zijn jarenlange en succesvolle inzet op gemeentelijk, regionaal, landelijk en internationaal niveau op het gebied van waterbeheer. De uitreiking vond plaats in Delft, tijdens een congres ter ere van zijn afscheid van de academische wereld. Volledig persbericht.

(28-09-2021) Hilde Niezen nieuwe directeur van Stichting RIONED
Op 1 januari 2022 begint Hilde Niezen als nieuwe directeur van Stichting RIONED. Zij is nu nog wethouder in Gouda en landelijk actief op het gebied van water, klimaatadaptatie en bodemdaling. Zij volgt Hugo Gastkemper op die na 22 jaar terugtreedt tijdens de RIONEDdag op 27 januari. Volledig persbericht.

(08-06-2021) Branchestandaard gemeentelijke watertaken pakt personeelstekort aan
De Branchestandaard gemeentelijke watertaken beschrijft de noodzakelijke functies met de benodigde kennis en competenties. De branchestandaard helpt managers en HR-medewerkers personeelsbeleid vorm te geven. Volledig persbericht.

(30-03-2021) Hugo Gastkemper kondigt vertrek bij Stichting RIONED aan
Per 1 februari 2022 treedt Hugo Gastkemper terug als directeur van Stichting RIONED. Hij begon in 1999 bij Stichting RIONED met als voornaamste opdracht riolering en Stichting RIONED beter op de kaart te zetten. Volledig persbericht.

(29-01-2021) Rioolbuis van 100% hergebruikt kunststof wint RIONEDinnovatieprijs 2021
De Durofort buis van Pipelife is door de deelnemers aan de RIONEDdag Digitaal uitgeroepen tot rioleringsinnovatie van 2021. De buis bestaat volledig uit ingezameld kunststof materiaal.
Volledig persbericht.

(22-09-2020) Met RadarTools extreme neerslag beter in beeld
Met de nieuwe RadarTools software krijgen (stedelijke) waterbeheerders per gemeente een beter inzicht in de hevigheid en ruimtelijke verdeling van geregistreerde extreme neerslag. De RadarTools informatie helpt mee aan de onderbouwing van maatregelen tegen de gevolgen van extreme buien. Stichting RIONED en STOWA presenteren vandaag dit nieuwe instrument. Volledig persbericht.

(12-05-2020) Een inkijkje in de keuken van 12 onderzoeksdaken op hoogte - Kennis en inzichten uit onderzoek op groenblauwe daken
Groenblauwe daken bieden kansen voor stedelijk waterbeheer. Onderzoekers van twaalf groenblauwe meetdaken delen hun inzichten en ervaringen over onderzoek naar waterberging, waterafvoervertraging, verdamping, waterzuivering, koeling en biodiversiteit. De kennis en ervaringen uit deze onderzoeken zijn gebundeld in de publicatie: Meten op hoogte, een overzicht van onderzoek op groenblauwe daken. Volledig persbericht.

(20-01-2020) PerceelTool helpt eigenaren bij tegengaan wateroverlast en beperken droogte
Slim omgaan met regenwater op eigen terrein is door de klimaatverandering steeds meer nodig. Voor de goede keuze van dit soort maatregelen lanceren STOWA en Stichting RIONED vandaag PerceelTool. Elke perceeleigenaar, hovenier en installateur kan PerceelTool gebruiken. Volledig persbericht.

(1-10-2019) Hoe houd je je huis droog bij hevige regen
Met de informatie van riool.info weet je hoe je jouw huis en tuin goed inricht voor water en welk onderhoud daarbij hoort. Volledig persbericht.

(13-03-2019) Voorkomen klimaatschade, wat helpt?
Als we niet ingrijpen krijgen we steeds vaker te maken met schade door droogte, hitte en regen. Stichting RIONED publiceert vandaag een poster die de effectiviteit van de meest genoemde maatregelen overzichtelijk op een rij zet. Dat maakt het kiezen van goed werkende maatregelen makkelijker. Volledig persbericht.

(3-11-2016) Monitor gemeentelijke watertaken 2016
Op 3 november overhandigde Hans Gaillard, voorzitter van Stichting RIONED, de publicatie "Het nut van stedelijk waterbeheer, Monitor gemeentelijke watertaken 2016" aan de partners van het Bestuursakkoord water tijdens het Deltacongres in Apeldoorn. De monitor geeft aan dat de riolering op orde is, en er varanderingen te verwachten zijn. Bij hevige buien is meer ruimte nodig voor regen water in straten en groen. 281 van de 390 gemeenten hebben gegevens aangeleverd voor deze monitor. Bekijk deze publicatie (via een tussenpagina), het persbericht en de lees de tekst die Hans Gaillard sprak bij de overhandiging.

(29-12-2015) Toch vetspoor in het riool door restjes. 4 Miljoen oliebollenbakkers doen het goed!
Grote kans dat de lekkerste oliebol van Nederland dit jaar gewoon thuis wordt gemaakt. Bijna 4 miljoen Nederlanders bakken op oudejaarsdag zelf hun oliebollen. Dat vet gaat vrijwel niet het riool in, maar in de vetrecyclebak of de afvalbak. Toch blijft vet in het riool een probleem. Vet uit de koekenpan en andere resten zorgen voor een vet- en oliespoor en leiden tot verstoppingen in het riool en extra inspanning op de zuiveringsinstallaties voor afvalwater. Volledig persbericht

(24-7-2013) Straat nodig om hevige regenbuien op te vangen
Hevige regenbuien, zoals die voor de komende dagen voorspeld zijn in het oosten en het zuiden van het land, zullen door de klimaatverandering steeds vaker voorkomen. Op sommige plaatsen komt daardoor – bewust – water op straat te staan. Zo kunnen grote pieken in wateroverlast zo snel en verantwoord mogelijk door het riool worden afgevoerd. Ook helpt deze aanpak om overstroming van gebouwen te voorkomen. Volledig persbericht . Meer informatie: