Volgens Riolering in Beeld 2013 (Stichting RIONED) zijn in Nederland 287.000 woningen op mechanische riolering aangesloten (3,9%) en 23.000 op een voorziening voor de individuele behandeling van afvalwater (iba) (0,3%). Circa 21.000 woningen lozen hun afvalwater nog ongezuiverd (0,3%), hiervan zijn volgens de gemeenten nog 3.500 te saneren. Het criterium hiervoor is doelmatigheid conform de afspraken in het Bestuursakkoord Water.

Mechanische riolering

In Nederland ligt circa 28.000 km mechanische riolering met 143.500 pompunits. Uit het Feitenonderzoek mechanische riolering (2014) blijkt dat mechanische riolering in het algemeen een goede voorziening is om het afvalwater van verspreide bebouwing in te zamelen en te transporteren. De totale kosten zijn gemiddeld € 730 per aansluiting per jaar, waarvan € 190 voor dagelijks beheer. Hier komen de zuiveringskosten nog bij (voor een gemiddeld huishouden € 125 tot € 250). Zolang de druk- en vacuümleidingen in goede staat zijn, is het systeem met gerichte mechanisch/elektrische renovatie tegen relatief lage kosten goed up-to-date te houden. Als de leidingen ook aan vervanging toe zijn, komen alternatieven nadrukkelijker naar voren. Een samenvatting van dit onderzoek vindt u in de bijlage.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel