Bij het modelleren maakt u gebruik van een model en modelleringssoftware . Een hydraulisch of hydrodynamisch model is een vereenvoudigde wiskundige beschrijving van de hydraulische processen in een bepaalde geografische en geometrische context. Voor de meeste modelleringsvraagstukken gebruikt u specifieke modelleringssoftware om het model op te bouwen en door te rekenen (simuleren). ("Het model" in de context van de kennisbank refereert dus niet aan een softwareprogramma.)

Het proces van modelleren is in de Kennisbank onderverdeeld in acht stappen, waarbij u begint met het formuleren van de onderzoeksvraag en eindigt met een antwoord in de vorm van een presentatie van de berekeningsresultaten:

(I) Onderzoeksvraag formuleren, systeem definiëren en model afbakenen
(II) Model selecteren
(III) Systeemonderdelen schematiseren
(IV) Hydraulische belasting bepalen
(V) Benodigde gegevens inventariseren
(VI) Gebruiken van simulatiesoftware
(VII) Kwaliteit toetsen
(VIII) Model en resultaten presenteren

Filterhulp

Als u wilt, kunt u via een speciaal filterhulp in de tweede stap de specifieke modelconcepten selecteren die geschikt zijn voor uw situatie. Op basis van de keuzes die u maakt, toont de kennisbank van de volgende stappen specifiek de informatie die u bij deze modelconcepten nodig hebt. Via verwijzingen en hyperlinks kunt u terugkeren naar eerdere stappen als in de loop van het proces blijkt dat uw gekozen modelconcept aanleiding geeft om aannames of andere ingevoerde gegevens opnieuw te toetsen.

Figuur A Rioleringsmodel van Rotterdam IJsselmondeVergroot afbeelding

Twee webinars lichten de acht stappen van het modelleren toe. Op 22 april 2020 was er voor opdrachtgevers het webinar Opdracht geven voor een modelstudie en op 15 april 2020 het webinar Modelleren hydraulisch functioneren, dat modelleurs wegwijs maakt.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel