Begunstigers Stichting RIONED

Laatst geac­tu­aliseerd 19 december 2023

Leden Stichting RIONED

De activiteiten van Stichting RIONED worden voor een groot deel bekostigd door begunstigers: overheden en bedrijven die actief zijn op het gebied van riolering en stedelijk waterbeheer. Deze ‘leden' profiteren van het werk van RIONED, kunnen inbreng leveren en betalen jaarlijks een financiële bijdrage. Het gehele professionele werkveld van riolering en stedelijk waterbeheer is aangesloten bij Stichting RIONED.
Stichting RIONED kent de volgende categorieën begunstigers: 

 • gemeenten (alle gemeenten zijn lid behalve Boekel en Velsen) 
 • waterschappen (alle waterschappen zijn lid)
 • provincies
 • ministeries
 • koepelorganisaties
 • adviesbureaus
 • bedrijven
 • onderwijsinstellingen

Overzicht van de begunstigers

Wat levert het begunstigerschap op?

Als lid van Stichting RIONED profiteert u van de volgende producten en activiteiten:

 • alle medewerkers van de organisaties hebben via hun werk-e-mailadres toegang tot alle informatie, dus ook het besloten deel van de website
 • kosteloze toezending van publicaties in de RIONED-reeks en onderzoeksrapporten
 • toegang tot het besloten deel van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties
 • korting op de RIONEDdag, andere bijeenkomsten en extra exemplaren van publicaties
 • exclusieve deelname aan en terugkijken van de RIONED webinars

Verder steunt u de activiteiten van Stichting RIONED, zoals:

 • ontwikkeling van algemeen geaccepteerde uitgangspunten, methoden en technieken
 • onderzoek en kennisontwikkeling
 • normalisatie
 • voorlichting aan publiek, politiek en pers
 • inbreng van kennis op het gebied van riolering en stedelijk waterbeheer en -belang in bij activiteiten van o.a. STOWA, KWR, COB, Stadswerk en onderwijsinstellingen

Ook kunt u deelnemen aan begeleidingscommissies en met uw ervaringen en opvattingen bijdragen aan de totstandkoming van producten voor de sector riolering en stedelijk waterbeheer.

Wat kost het?

Alle activiteiten van Stichting RIONED worden mede mogelijk gemaakt door begunstigersbijdragen.
Overzicht van de tarieven

Algemene voorwaarden begunstigerschap

De algemene voorwaarden begunstigerschap Stichting RIONED zijn van toepassing.
Algemene voorwaarden begunstigerschap

Hoe kan mijn organisatie begunstiger worden?

Wij zenden u graag een uitgebreid informatiepakket met aanmeldingsformulier. Bel ons op 0318-631 111 of mail naar info@rioned.org.