Over de Kennisbank

De Kennisbank Stedelijk Water vormt de kern van de vakwebsite van Stichting RIONED. Hier is de kennis uit zowel de oude Leidraad Riolering als aanvullende kennis uit rapporten en artikelen verwerkt. Stedelijke waterbeheerders vinden hier de algemeen geaccepteerde uitgangspunten, methoden en technieken. De Kennisbank biedt state-of-the-art informatie over alle aspecten van het vakgebied stedelijk waterbeheer en is geautoriseerd door een representatieve groep deskundigen die nieuwe pagina’s na tervisielegging vaststelt.

De Kennisbank Stedelijk Water is daarmee hét portaal waar stedelijk waterbeheerders en hun samenwerkingspartners de kennis vinden om de opgaven waar zij voor staan goed uit te kunnen voeren. De komende jaren zal de Kennisbank zich bovendien doorontwikkelen tot een online leeromgeving.

In dit gedeelte leest u meer over de achtergronden en het beheer van de kennisbank. Het gaat daarbij om de geplande en lopende actualisaties, de auteurspool of deelname aan begeleidingscommissies.

Voor de inhoud kunt u in de Kennisbank Stedelijk Water zelf terecht.


KennisbankU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE