De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • Emissiegetallen rioolstelsels: Op deze pagina vindt u de gemiddelde emissiegetallen voor onder meer stikstof, fosfor, koper en zink vanuit gemengde, gescheiden en verbeterd gescheiden rioolstelsels in oppervlaktewater. De getallen zijn afkomstig uit de nationale Emissieregistratie . Deze gegevens kunt u bijvoorbeeld gebruiken bij beleidsvorming voor waterkwaliteitsvraagstukken.
  • Emissie riolering ten opzichte van andere bronnen: Om bij waterkwaliteitsproblemen de juiste maatregelen te kunnen nemen, moet u ook weten in hoeverre de afvalwaterketen (riolering en rwzi) bijdraagt aan die problemen. Dit deel gaat over de verhouding tussen de emissie vanuit de afvalwaterketen en de emissies vanuit andere bronnen.

N.B. Dit onderdeel geeft alleen een overzicht, op de pagina's staan links naar meer (achtergrond)informatie.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel