Doel van dit onderdeel

Dit onderdeel biedt handvatten waarmee u als rioleringsprofessional een goed kwantitatief grondwateronderzoek kunt (laten) uitvoeren. Dit onderdeel geeft inzicht in de aspecten die – afhankelijk van de onderzoeksdoelstelling enerzijds en de gebiedskenmerken anderzijds – in het onderzoek aan bod moeten komen. Ook geeft dit onderdeel inzicht in verschillende aanleidingen en de benodigde inspanning voor grondwateronderzoek.

Hoe u een grondwateronderzoek moet (laten) uitvoeren, is niet tot in detail te beschrijven. De gebiedskenmerken en het onderzoeksdoel zijn voor elke situatie anders. Daarom biedt dit onderdeel een algemene beschrijving van een grondwateronderzoek, geïllustreerd met voorbeelden, afwegingen en aanbevelingen. Op basis hiervan kunt u tot een goed grondwateronderzoek komen.

Figuur A geeft de samenhang met andere onderdelen weer.

Figuur A Samenhang module C2500 met andere onderdelenVergroot afbeelding

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel