Modules ontwerpcyclus
Het ontwerpproces bestaat uit drie stappen (zie ook figuur A). De basis voor een functioneel ontwerp is het schetsontwerp, waarin alleen de hoofdlijnen (bestemming van waterstromen en structuur) staan. Het Functioneel ontwerp geeft het systeem zijn dimensies. Detailontwerp en aanleg sluiten de ontwerpcyclus af. Details van systeemonderdelen kunnen de haalbaarheid van het schetsontwerp aanzienlijk beïnvloe-den. Bijvoorbeeld in de keuze van afvoer via het maaiveld of het ruimtebeslag van wadi’s. Houd bij het schetsontwerp daarom rekening met dergelijke details. Regelmatige terugkoppelingen tussen het schets-, functioneel en detailontwerp spelen een belangrijke rol binnen het ontwerpproces.

 


Figuur A Indeling modules op basis van de drie ontwerpstappen: schetsontwerp, functioneel ontwerp en detailontwerp.
 

Definities afvalwater
Volgens de Wet milieubeheer is afvalwater de verzamelterm voor alle soorten afvalwater. Deze module gebruikt de term afvalwater als verzamelterm voor huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater.

Het schetsontwerp biedt een structuur voor de inzameling en het transport van afval-, hemel- en grondwater. Ontwikkelingen in het omgaan met hemel- en grondwater maken de riolering complexer. Een beschrijving als (verbeterd) gescheiden of gemengd volstaat hierdoor niet meer. De ontwerpmodules leggen daarom een koppeling met de bestemming van het water (zie ook figuur 1.2). De beleidsuitgangspunten voor de inzameling en het transport van afval- en hemel-water vindt u in de modules van de A-serie. Berekenen vrijvervalriolering en Berekenen infiltratievoorzieningen behandelen de maatstaven en meetmethoden voor de toetsing en beoordeling van het ontwerp. Water op straat beschrijft hoe u kunt omgaan met overbelasting.

Ervaren ontwerpers kunnen met deze module stelsels ontwerpen. Voor beginnende ontwerpers bevat deze module veel relevante informatie maar niet voldoende om zelfstandig te kunnen ontwerpen.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel