Beheermaatregelen vrijvervalriolering

Dit deel van de kennisbank gaat over het kiezen en (laten) uitvoeren van beheermaatregelen waarmee u de toestand van rioleringsobjecten kunt herstellen. Hierbij gaat het om de meestvoorkomende beheermaatregelen en maatregelen die voor de toekomst veelbelovend zijn. Naast een beschrijving van de maatregelen vindt u hier aandachtspunten voor de voorbereiding, aanbesteding, uitvoering en oplevering van de werkzaamheden.
 

  • Groepen beheermaatregelen: Definities van de groepen beheermaatregelen onderhouden, conserveren, repareren, renoveren, vervangen en verbeteren.
  • Maatregelen kiezen op basis van onderzoek: Op basis van onderzoeksresultaten (zoals inspectiebeelden), invloedsfactoren (zoals reinigingshistorie, klimaatadaptatie en risicogestuurd beheer) en de lokale situatie (zoals type ondergrond en bodemverontreiniging) bepaalt u welke maatregelen in een bepaalde situatie mogelijk of zinvol zijn.
  • Voorbereiding en aanbesteding: Aanwijzingen voor het aanbesteden van maatregelen, met specifieke aandacht voor het aanbesteden van rioolreiniging.
  • Uitvoering: Aandachtspunten bij de uitvoering van maatregelen, zoals de startbespreking, toezicht en omgaan met meerwerk.
  • Oplevering: Aandachtspunten bij de oplevering, zoals de controle, de eindafrekening en de registratie van gegevens in het beheersysteem.
  • Beschrijving beheermaatregelen: Een overzicht van beheermaatregelen, met per methode onder meer het principe, het toepassingsgebied en de (on)mogelijkheden.
  • Artikelen en praktijkvoorbeelden: Relevante artikelen en praktijkvoorbeelden in relatie tot het beheer van vrijvervalriolering.

Verwijzingen naar het GWSW

De landelijke open standaard Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW, https://data.gwsw.nl) beschrijft systemen (stelsels) en processen op het gebied van stedelijk water. Het GWSW bevat ook definities van maatregelen. Waar nodig (en mogelijk) vindt u onder aan de pagina's in dit onderdeel van de Kennisbank een link naar de betreffende GWSW definitie. Als voorbeeld:

Rioleringsbeheer


KennisbankU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE