De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • Doel en afbakening: Deze pagina gaat in op het belang van inspectie en beoordeling voor een doelmatig beheer (als onderdeel van assetmanagement) en de afbakening van dit kennisbankonderdeel. Ook vindt u hier informatie over de normen, richtlijnen en leidraden voor inspectie en beoordeling. Sinds 1 januari 2020 vinden visuele rioolinspecties in Nederland plaats volgens de Europese EN13508-2+A1:2011. De NEN 3399 is vervallen.
  • Voorbereiding inspectie en toestandsbeoordeling: Bij inspectie en beoordeling doorloopt u drie stappen. De voorbereiding is stap 1. U denkt na over wat u wilt weten over uw stelsel (onderzoeksvraag) en hoe u de inspectie wilt (laten) uitvoeren (inspectieplan). Belangrijk bij de voorbereiding is dat u de gegevens over uw stelsel op orde hebt of brengt.
  • Inspectie: aanbesteden en uitvoeren: Stap 2 is de inspectie. Veel beheerders besteden de inspectie uit aan een gespecialiseerd bedrijf. In dit deel leest u hoe u een inspectie aanbesteedt, het werk controleert en de resultaten accepteert. Ook vindt u hier een overzicht van de huidige toegepaste technieken, met aanwijzingen voor een goede uitvoering en gegevensverwerking.
  • Beoordelingen: Op basis van de inspectieresultaten beoordeelt u in stap 3 de toestand van de objecten en bepaalt u aan de hand van maatstaven of, hoe en wanneer u maatregelen neemt. Deze maatregelen verwoordt u in een planning voor opleveringsinspecties of voor strategische of operationele beheerplannen.
  • Meer informatie: Hier vindt u een overzicht van nieuwsberichten, publicaties en opleidingen op het gebied van rioolinspectie nieuwe stijl 2020, met links.

Test uw inspectiekennis

Hoe goed kunt u visueel inspecteren? Test zelf uw kennis van inspectiebeelden met de inspectiequiz. In de digitale toets in mapleTA kunt u 20 vragen invullen en uw score meteen zien. Veel succes!

  • Log in met uw RIONEDgebruikersnaam en -wachtwoord.
  • Met de knoppen NEXT en BACK stapt u naar de volgende of vorige vraag.
  • Met de knop SUBMIT sluit u de toets af om naar de score te gaan, eventueel krijgt u eerst nog een lijst met niet-ingevulde vragen en de kans om deze alsnog in te vullen.
  • Met de knop VIEW DETAILS op de pagina van de score kunt u de score van uw antwoorden controleren.

In het webinar De nieuwe werkwijze voor rioolinspecties goed inzetten is ingegaan op een aantal vernieuwingen en belangrijke onderdelen in dit deel van de kennisbank.
 

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel