In dit onderdeel komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Zeggenschap over grond voor het aanleggen en het beheren van riolering: Als een gemeente rioleringswerkzaamheden laat uitvoeren, moet zij zeggenschap over de grond krijgen als de grond geen eigendom van de gemeente is.
  • Aanleggen, vervangen en verleggen van riolering: Voor diverse activiteiten rond de aanleg en de vervanging van riolering heeft de gemeente toestemming van een bestuursorgaan nodig of moet u een melding doen.
  • Buitengebruikstelling riolering: Als u de riolering (tijdelijk) buiten gebruik stelt, gelden onder meer regels voor sloopwerkzaamheden en het verwijderen van asbest.
  • Aanbesteding: Aanbesteden is dé manier voor overheden om opdrachten in de markt te zetten. Bij overheidsopdrachten boven een bepaalde drempelwaarde (excl. btw) geldt het EU-recht. Blijven de opdrachten onder de drempelwaarde, dan is alleen het nationale recht van toepassing.
  • Arbeidsomstandigheden bij rioleringswerkzaamheden: De Arbowet verplicht de gemeente (als werkgever bij rioleringswerkzaamheden) een zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid te voeren. Ook werknemers hebben verplichtingen.
  • Participatie, inspraak en rechtsbescherming: Informatie over de manier waarop onder de Omgevingswet participatie, inspraak en rechtsbescherming van burgers en bedrijven zijn geregeld. 

De Omgevingswet brengt op verschillende onderdelen wijzigingen aan in de regelgeving. Maar zeker niet op alle terreinen. De Omgevingswet brengt geen (of nauwelijks) wijzigingen met betrekking tot de onderwerpen 'zeggenschap over grond', 'aanbestedingen' en 'arbeidsomstandigheden'. Voor de andere onderwerpen doen zich wél wijzigingen voor.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel