Naar content

Nieuw: Handboek voor de watervriendelijke tuin

Datum: 22 februari 2018

Publicatie die medewerkers en klanten van tuincentra (én gemeenten en waterschappen) informeert over concrete maatregelen voor een watervriendelijke en hittebestendige tuin.  Meer informatie

Filmpjes lichten RIONEDproducten toe

Datum: 14 februari 2018

Over het hoe en waarom van assetmanagement, de RIONEDkennisbank en het GWSW zijn nu korte filmpjes beschikbaar. Handig voor uzelf of om een collega te informeren:

Effectiviteit helofytenveld: hemelwater of rwzi-effluent?

Datum: 13 februari 2018

Uit onderzoek blijkt het helofytenveld naast rwzi Zeewolde effectiever in te zetten voor behandeling van rwzi-effluent dan van het relatief schone hemelwater van het bedrijventerrein.  Meer informatie

Vers bloed via Traineeship Stedelijk Water

Datum: 12 februari 2018

Breng nieuwe, jonge collega’s in uw organisatie via het Traineeship Stedelijk Water. Dat omvat werving, scholing en persoonlijke ontwikkeling.  Meer informatie

Basismodel Nadeelcompensatie kabels en leidingen

Datum: 11 februari 2018

Het Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen (GPKL) heeft een modeldocument ontwikkeld voor gemeentelijke nadeelcompensatieregelingen bij het verleggen van kabels en leidingen.   Meer informatie

Mini- en maxicursussen maart

Datum: 22 maart 2018

Locatie: Jaarbeurs te Utrecht
Praktijkgerichte halfdaagse en dagcursussen voor en door rioleringsbeheerders, beleidsmedewerkers riolering en water en projectleiders civiele techniek.  Meer informatie

Mini- en maxicursussen september

Datum: 27 september 2018

Locatie: Jaarbeurs te Utrecht
Praktijkgerichte halfdaagse en dagcursussen voor en door rioleringsbeheerders, beleidsmedewerkers riolering en water en projectleiders civiele techniek.  Meer informatie

Opinie Hugo Gastkemper

Lees verder