Naar content

Stichting RIONED partner in aquathermie

Datum: 11 juni 2019

Afval- en oppervlaktewater kunnen in potentie veel bijdragen aan warmte en koeling. Zo’n 40 organisaties, waaronder Stichting RIONED, steunen de Green Deal Aquathermie om de mogelijkheden te onderzoeken en promoten.  Meer informatie

RIONEDinnovatieprijs 2020: heb jij het beste idee?

Datum: 12 juni 2019

Is jouw product, dienst, proces of beleid een innovatie in het stedelijk waterbeheer die gezien mag worden? Meld je idee uiterlijk 7 oktober 2019 aan en ding mee naar de RIONEDinnovatieprijs 2020.  Meer informatie

Hemelwaterberging op eigen terrein

Datum: 11 juni 2019

STOWA en Stichting RIONED introduceren een scorings-methodiek waarmee u beleid rond hemelwatermaatregelen op particulier terrein kunt onderbouwen en bewoners en bedrijven kunt stimuleren maatregelen te nemen.  Meer informatie

Vacature: beheerder/projectleider datamodellen (24-28 uur per week)

Datum: 11 juni 2019

Stichting RIONED wil haar team graag aanvullen met een zelfstandige, deskundige functioneel beheerder en projectleider voor het beheer, de ontwikkeling en de adoptie van het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW). Iets voor jou of iemand die je kent?  Meer informatie

Reageer op actualisaties Kennisbank

Datum: 04 juni 2019

Op dit moment liggen zowel het hydraulisch functioneren als vrijwel het gehele juridische gedeelte ter visie voor commentaar. Beide zijn natuurlijk heel actueel. Wij ontvangen graag uw reactie uiterlijk maandag 1 juli.  Meer informatie

Doe programmavoorstellen voor de RIONEDdag 2020

Datum: 10 juni 2019

Help de RIONEDdag nog relevanter te maken. Laat ons via info@rioned.org weten welke interessante en inspirerende ontwikkelingen, voorbeelden en onderwerpen u volgend jaar met vakgenoten zou willen bespreken.  Meer informatie

Geen minicursussen in september 2019

Datum: 12 juni 2019

Vanwege dalende belangstelling is het lastig om een breed en kwalitatief goed programma aan te bieden. De geplande editie van september 2019 vervalt, en we gaan kijken hoe de maxi- en minicursussen in 2020 vorm krijgen. Suggesties zijn welkom.  Meer informatie

Regionale bijeenkomsten rioolinspectie nieuwe stijl

Datum: 14 juni 2019

Vereniging Afvalbedrijven en Stichting RIONED organiseren van juni t/m oktober 2019 een serie regionale bijeenkomsten over de nieuwe landelijke werkwijze bij het visueel inspecteren van de riolering. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor rioleringsbeheerders, -projectleiders en -adviseurs.  Meer informatie

Studiereis Zürich

Datum: 18 september 2019

Locatie: Zürich
Van 18 - 20 september 2019. Stadswerk, Stichting RIONED, Koninklijk Waternetwerk, GDO en Waternet organiseren, samen met de Nederlandse ambassade Zwitserland en de Grün Stadt Zürich, een aantrekkelijk werkbezoek aan de meest duurzame stad ter wereld: Zürich.  Meer informatie

RIONEDdag 2020

Datum: 06 februari 2020

Locatie: Beatrix Theater Utrecht
De RIONEDdag is de jaarlijkse bijeenkomst van Stichting RIONED. Het is de ontmoetingsplek voor de vakwereld: overheden (gemeenten, waterschappen, rijk en provincies), bedrijven (leveranciers, adviesbureaus, inspectiebedrijven en aannemers) en onderwijsinstellingen  Meer informatie

Opinie Hugo Gastkemper

Lees verder