Naar content

Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie: intensiever doorgaan

Datum: 20 september 2017

Voor heel Nederland kijken naar de gevolgen van zware regen en daarover in gesprek gaan. Deze opgave van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie betekent dat gemeenten versneld doorgaan op de ingeslagen weg.  Meer informatie

Kennisbank over klimaatverandering, hevige buien en riolering

Datum: 20 september 2017

We bieden praktische hulp en achtergrondinformatie bij de probleemanalyse, mogelijke oplossingen en maatregelen. Zodat u effectief kunt anticiperen op extreme buien en andere weersextremen.  Meer informatie

Stresstest volgens het DPRA

Datum: 20 september 2017

De gestandaardiseerde stresstest van het DPRA is nog niet gereed. We beschrijven de bedoeling en de stand van zaken.  Meer informatie

Voor elke bui de juiste aanpak

Datum: 20 september 2017

De hoeveelheid water die per bui naar beneden komt, verschilt sterk en daardoor de maatregelen die zinvol zijn. De tablet-presentatie ‘Miezeren of plenzen’ legt uit hoe dit zit.  Meer informatie

Bestuurlijke visie: Klimaatverandering, hevige buien en riolering

Datum: 19 september 2017

Dit visiedocument uit 2007 heeft niets aan actualiteit ingeboet! Stichting RIONED beschrijft hierin de aanpak van hevige regenbuien in het stedelijk waterbeheer.  Meer informatie

Mini- en maxicursussen september

Datum: 28 september 2017

Locatie: Jaarbeurs te Utrecht
Praktijkgerichte halfdaagse en dagcursussen voor en door rioleringsbeheerders, beleidsmedewerkers riolering en water en projectleiders civiele techniek.  Meer informatie

STOWA Platformdag Nieuwe Sanitatie

Datum: 28 september 2017

Locatie: Seats to Meet, Amersfoort
Het thema gezondheid is niet alleen bij centrale, maar ook bij nieuwe sanitatie actueel. Afvalwater, oppervlaktewater en afstromend regenwater kunnen ziekteverwekkende organismen en microverontreinigingen bevatten die onze gezondheid kunnen aantasten. Via waterzuiveringsinstallaties, (regenwater)overstorten en dergelijke komen deze deels in het milieu terecht en is er contact met mens en dier mogelijk. Hoe erg is het en wat zouden we eraan kunnen doen?  Meer informatie

Deadline aanmelden RIONEDinnovatieprijs 2018

Datum: 02 oktober 2017

Locatie: Beatrix Theater, Utrecht
Stichting RIONED wil de innovatie in het stedelijk waterbeheer en de riolering stimuleren door een podium te bieden waar organisaties (bedrijven én overheden) hun innovatie kunnen tonen. Elk jaar kiezen de deelnemers van de RIONEDdag wie de RIONEDinnovatieprijs wint. Meld NU aan!

4e bijeenkomst Landelijk Platform Meten en Monitoren in de afvalwaterketen

Datum: 06 oktober 2017

Locatie: Waterschap Zuiderzeeland, Lelystad
Op donderdag 5 oktober komt het Landelijk Platform Meten en Monitoren (LPMM) voor de vierde keer bij elkaar. Ben jij waar je wilt zijn? Wat is er nodig om verder te komen? Meer informatie  Meer informatie

STOWA symposium 'Stedelijk water: Brandstof voor de circulaire stad'

Datum: 12 oktober 2017

Locatie: Seats tot Meet, Utrecht
De bijeenkomst richt zich op beleidsmedewerkers op gebied van duurzaamheid, ruimtelijke ontwikkeling en water van gemeenten en waterschappen, adviseurs en deskundigen en onderzoekers betrokken bij de circulaire stad.  Meer informatie

Opinie Hugo Gastkemper

Lees verder