Naar content

Consultatie GWSW voor pas-toe-of-leg-uit-lijst

Datum: 19 juli 2019

Het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water is door Stichting RIONED aangemeld voor de pas-toe-of-leg-uit lijst van het Forum Standaardisatie. De toetsing aan de inhoudelijke goedkeuringscriteria zijn vastgelegd in een expertadvies. Het Forum houdt tot 2 september a.s. een publieke consultatie over deze aanmelding.

RIONED Routekaart (2019 – 2020)

Datum: 10 juli 2019

Klimaatverandering, gegevensgebruik, professionaliteit en doelmatigheid zijn  grote opgaven in het stedelijk waterbeheer. In de Routekaart 2019 – 2020 staat hoe Stichting RIONED de vakwereld hierin ondersteunt.  Meer informatie

Komt u de normcommissie Afvalwatertechniek versterken?

Datum: 10 juli 2019

Gezocht: twee gemeentelijke vertegenwoordigers om namens Stichting RIONED mee te beslissen over de normen voor onze sector. Reacties ontvangen we graag uiterlijk 30 september 2019.  Meer informatie

Nieuw kennisbankonderdeel 'vgs' ondersteunt beheerders

Datum: 10 juli 2019

De Kennisbank Stedelijk Water bevat nu alle beschikbare kennis over verbeterd gescheiden stelsels (vgs). Daarmee kunt u uw vgs-stelsels beter ontwerpen, beheren, optimaliseren en heroverwegen.  Meer informatie

Kennisbankonderdeel 'Beheer vrijvervalriolering' geactualiseerd

Datum: 10 juli 2019

In dit vernieuwde kennisbankonderdeel vindt u handvatten om onderbouwd keuzes te maken voor beheermaatregelen waarmee u de toestand van rioleringsobjecten kunt herstellen.  Meer informatie

Regiobijeenkomsten inspectierobot van persleidingen

Datum: 06 september 2019

Bent u een persleidingenbeheerder bij een gemeente, waterschap of drinkwaterbedrijf en op zoek naar methoden om meer te weten te komen over de staat van persleidingen? Kom dan naar één van de regiobijeenkomsten van het project Ipigs (inspectierobot van persleidingen) op 6, 13, 20 of 27 september.  Meer informatie

Regionale bijeenkomsten rioolinspectie nieuwe stijl

Datum: 18 september 2019

Vereniging Afvalbedrijven en Stichting RIONED organiseren regionale bijeenkomsten over de nieuwe landelijke werkwijze bij visuele inspectie van de riolering. De bijeenkomsten op 18 en 25 september en 2, 17 en 24 oktober zijn bedoeld voor rioleringsbeheerders, -projectleiders en -adviseurs.  Meer informatie

Studiereis Zürich

Datum: 18 september 2019

Locatie: Zürich
Van 18 - 20 september 2019. Stadswerk, Stichting RIONED, Koninklijk Waternetwerk, GDO en Waternet organiseren, samen met de Nederlandse ambassade Zwitserland en de Grün Stadt Zürich, een aantrekkelijk werkbezoek aan de meest duurzame stad ter wereld: Zürich.  Meer informatie

Geen minicursussen in september 2019

Datum: 26 september 2019

Vanwege dalende belangstelling is het lastig om een breed en kwalitatief goed programma aan te bieden. De geplande editie van september 2019 vervalt, en we gaan kijken hoe de maxi- en minicursussen in 2020 vorm krijgen. Suggesties zijn welkom.  Meer informatie

RIONEDdag 2020

Datum: 06 februari 2020

Locatie: Beatrix Theater Utrecht
De RIONEDdag is de jaarlijkse bijeenkomst van Stichting RIONED. Het is de ontmoetingsplek voor de vakwereld: overheden (gemeenten, waterschappen, rijk en provincies), bedrijven (leveranciers, adviesbureaus, inspectiebedrijven en aannemers) en onderwijsinstellingen  Meer informatie

Opinie Hugo Gastkemper

Lees verder