Naar content

Reactie op artikel over inspectie

Datum: 15 november 2018

Stichting RIONED heeft op 13 november kennis genomen van een artikel in Vakblad Riolering over visuele inspectie waarin helaas belangrijke feitelijke onjuistheden staan. Stichting RIONED is niet betrokken geweest bij het schrijven van het artikel. Een inhoudelijke reactie volgt hier z.s.m.
Algemene informatie op visuele inspectie nieuwe stijl vindt u onder:  Meer informatie

Inventarisatie en beoordeling risico’s stedelijk waterbeheer

Datum: 12 november 2018

Dit vierde artikel in de serie over het stappenplan voor risicogestuurd stedelijk waterbeheer gaat in op stap vier: het inventariseren en beoordelen van risico’s.  Meer informatie

Klimaatadaptatie aanpakken via groen en gezondheid

Datum: 12 november 2018

Deelnemers aan de Klimaatreis naar Nantes keerden geïnspireerd en met nieuwe ideeën terug naar huis. Benieuwd naar hun ervaringen? Lees het verslag op de H2O-website van Waternetwerk.  Meer informatie

Rioolinspecteur nieuwe stijl? Volg de vernieuwde opleiding!

Datum: 12 november 2018

Komend voorjaar verzorgt Wateropleidingen weer de vernieuwde opleiding tot rioolinspecteur, gebaseerd op de nieuwe algemene werkwijze en de Europese inspectienorm EN13508-2.  Meer informatie

Vier innovaties genomineerd

Datum: 23 oktober 2018

7 februari 2019 kiezen de deelnemers van de RIONEDdag de winnaar van de RIONEDinnovatieprijs uit de genomineerde inzendingen: Smart City Water System (i-Sago), RIOX (Adaptivity, Rio Brabant en Oosterhout), RioolScan (Sanitas Water) en Datagedreven rioleringsbeheer (Roosendaal).  Meer informatie

Introductieopleiding Rioleringstechniek

Datum: 17 januari 2019

Locatie: Utrecht
Van 17 januari tot 31 januari 2019. In deze opleiding maak je kennis met riolering en de objecten (onderdelen) waaruit de riolering is opgebouwd, zoals putten, gemalen, overstorten en bergbezinkbassins.  Meer informatie

RIONEDdag 2019

Datum: 07 februari 2019

Locatie: Beatrix Theater, Utrecht
Noteert u donderdag 7 februari 2019 vast in uw agenda. Dan vindt de RIONEDdag 2019 plaats.  Meer informatie

Mini- en maxicursussen maart 2019

Datum: 21 maart 2019

Locatie: Jaarbeurs te Utrecht
Praktijkgerichte halfdaagse en dagcursussen voor en door rioleringsbeheerders, beleidsmedewerkers riolering en water en projectleiders civiele techniek.  Meer informatie

GRP in de Omgevingswet

Datum: 08 april 2019

Locatie: Utrecht
Berghauser Pont Academy biedt u met deze twee-daagse cursus inzicht en inspiratie over hoe u als beleidsmedewerker riolering en/of stedelijk water kunt omgaan met de veranderingen door de Omgevingswet.  Meer informatie

Visuele inspectie Riolering voor inspecteurs

Datum: 11 april 2019

Locatie: Utrecht
Van 11 april tot 18 april 2019. Na deze opleiding kun je visuele inspecties volgens de hiervoor geldende normen NEN-EN 13508-2+A1 (2011) en NEN 3399 (2015) vakbekwaam uitvoeren.  Meer informatie

Opinie Hugo Gastkemper

Lees verder