Naar content

Bekijk de nominaties voor de RIONEDinnovatieprijs 2020

Datum: 12 november 2019

De vier nominaties zijn bekend: SAM4 (Rijnland en Semiotic Labs), de Kolkgoot (Veere en Bleijko), Digitaal samenwerken met GIS-portaal (Rotterdam en Stichting Rondom GWW) en ZOAK (TileSystems en Hogeschool Rotterdam). U kunt ze online bekijken.  Meer informatie

Aankondiging Studiedag Professioneel Persleidingenbeheer

Datum: 12 november 2019

Roelof Kruize, algemeen directeur Waternet, opent op 26 november de 3e landelijke studiedag voor professioneel persleidingenbeheer. Meld u u nu aan!  Meer informatie

Privacy bij het toetsen van personele kwetsbaarheid

Drie samenwerkingsregio’s vertellen over hun verschillen in privacyaanpak bij de kennisscan van de Branchestandaard gemeentelijke watertaken.  Meer informatie

Nieuwe handreikingen voor overstap naar inspectie 2020

Datum: 12 november 2019

Met een model Programma van Eisen en de handreiking ‘Voorschrijven via de RAW-systematiek’ 2015 kunt u als gemeente conform de nieuwe werkwijze aanbestedingen doen en contracten opstellen.  Meer informatie

Nieuwe publiekswebsite goed ontvangen

Datum: 12 november 2019

Wij zijn erg blij met de reacties op de vernieuwde publiekswebsite www.riool.info, zoals “mooi”, “toegankelijk” en “helder”. Gemeenten verwijzen ook door vanaf hun website. Uiteraard ontvangen we ook graag uw mening en eventuele verbetersuggesties via mail.  Meer informatie

Onderzoek en toestandsbeoordeling van rioleringsobjecten

Datum: 19 november 2019

Locatie: Utrecht
Hoe bepaal je of buizen en putten in het rioolstelsel écht aan reparatie of vervanging toe zijn? Het bereiken van de volledige financiële afschrijving, de geautomatiseerde conclusies van de beheersoftware of geplande wegvernieuwing zijn wel aanleidingen, maar geven geen basis voor een goede maatregelkeuze. In deze opleiding leer je hoe je tot een goede beoordeling van de conditie van jouw rioolstelsel komt en prioriteiten stelt bij het nemen van maatregelen.

Studiedag Professioneel Persleidingenbeheer

Datum: 26 november 2019

Locatie: Waternet Amsterdam
Stichting RIONED, STOWA en Waternet organiseren een studiedag speciaal gericht op het beheer van Afvalwatertransportleidingen.  Meer informatie

Kennisevent Nieuwe Sanitatie

Datum: 28 november 2019

Locatie: Hoeven
Tijdens dit grensoverschrijdend event (georganiseerd door Vlakwa/Vito, Stichting RIONED en STOWA) brengen we u op de hoogte van de stand van zaken van de kennis- en technologieontwikkeling in Nederland en België. We informeren over u over lopende projecten en nieuwe technologieën en hopen u te inspireren en onze ervaringen te delen.

RIONEDdag 2020

Datum: 06 februari 2020

Locatie: Beatrix Theater Utrecht
De RIONEDdag is de jaarlijkse bijeenkomst van Stichting RIONED. Het is de ontmoetingsplek voor de vakwereld: overheden (gemeenten, waterschappen, rijk en provincies), bedrijven (leveranciers, adviesbureaus, inspectiebedrijven en aannemers) en onderwijsinstellingen  Meer informatie

Opinie Hugo Gastkemper

Lees verder