Naar content

Stresstest en Omgevingswet thema's op de 31e RIONEDdag

Datum: 12 december 2017

Op donderdag 1 februari 2018 krijgt u samen met vakgenoten naast deze onderwerpen ook boeiende parallelsessies over sturen op feiten en slimme gegevens én 35 kennistafels. We ontmoeten u graag.  Meer informatie

Evaluatie inspectienorm leidt tot inspectie nieuwe stijl

Datum: 11 december 2017

De inspectienorm NEN 3399:2015 blijkt niet te voldoen. Het breedgedragen plan is: inspecteurs gaan waarden vastleggen in plaats van bandbreedtes, waarna beheerders classificeren en beoordelen.  Meer informatie

Verklaringen voor graafschade bij rioleringswerk basis voor betere aanpak

Datum: 10 december 2017

Stichting RIONED heeft onderzoek laten doen naar graafschades bij rioleringswerk. Hieruit blijkt dat de gemeente een belangrijke rol kan spelen om het aantal graafschades te verminderen.  Meer informatie

Stand van zaken stresstest klimaatadaptatie

Datum: 09 december 2017

Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie voorziet in een integrale aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en overstromingen. Deze aanpak begint bij het uitvoeren van een stresstest, die alle gemeenten en waterschappen uiterlijk in 2019 moeten uitvoeren.   Meer informatie

Maatregelen tuin: proporties, effectiviteit en aandachtspunten voor ontwerp

Datum: 08 december 2017

Om wateroverlast bij extreme regen te voorkomen, kunnen particulieren allerlei maatregelen in hun tuin nemen. Maar welke zijn effectief en waarop moeten we letten?  Meer informatie

RIONEDdag 2018

Datum: 01 februari 2018

Locatie: Beatrix Theater, Utrecht
Noteert u donderdag 1 februari 2018 vast in uw agenda. Dan vindt de RIONEDdag 2018 plaats.  Meer informatie

Mini- en maxicursussen maart

Datum: 22 maart 2018

Locatie: Jaarbeurs te Utrecht
Praktijkgerichte halfdaagse en dagcursussen voor en door rioleringsbeheerders, beleidsmedewerkers riolering en water en projectleiders civiele techniek.  Meer informatie

Mini- en maxicursussen september

Datum: 27 september 2018

Locatie: Jaarbeurs te Utrecht
Praktijkgerichte halfdaagse en dagcursussen voor en door rioleringsbeheerders, beleidsmedewerkers riolering en water en projectleiders civiele techniek.  Meer informatie

Opinie Hugo Gastkemper

Lees verder