Naar content

Inbreng tot standaardisatie stresstest

Datum: 20 oktober 2017

Stichting RIONED heeft met een notitie opgesteld om te komen tot goede standaardisatie van de stresstest voor regenwater, zoals voorgesteld binnen het Deltaplan Ruimtelijkte Adaptatie. Stichting RIONED draagt vanuit haar deskundigheid graag bij aan effectieve klimaatadaptie en doelmatig stedelijk waterbeheer. Geef uw reactie!  Meer informatie

Gevolgen wijziging WION voor rioleringsbeheer

Datum: 18 oktober 2017

De wijziging van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) ligt bij de Tweede Kamer. De centrale opslag van liggingsgegevens is een van de belangrijke veranderingen.  Meer informatie

Tervisielegging GWSW-HYD en twee onderzoeksrapporten

Datum: 16 oktober 2017

Geef uw commentaar op Gegevenswoordenboek Stedelijk Water module HYD (hydraulisch modelleren) en (vanaf 20 oktober) twee STOWA-RIONED onderzoeksrapporten over emissiemetingen en antibiotica.  Meer informatie

De vele mogelijkheden van RibX

Datum: 09 oktober 2017

Het nieuwe uitwisselingsformaat RibX biedt gemeenten en aannemers belangrijke extra’s bij de registratie en uitwisseling van gegevens over rioolreiniging en kolkenonderhoud.  Meer informatie

Duitse prijs voor regenwateronderzoek in Almere

Datum: 09 oktober 2017

Almere en Zuiderzeeland hebben voor het onderzoek naar de invloed van regenwater op oppervlaktewater de Goldener Kanaldeckel van het Institut für Unterirdische Infrastruktur (IKT) gewonnen.  Meer informatie

RIONEDdag 2018

Datum: 02 februari 2018

Locatie: Beatrix Theater, Utrecht
Noteert u donderdag 1 februari 2018 vast in uw agenda. Dan vindt de RIONEDdag 2018 plaats.  Meer informatie

Mini- en maxicursussen maart

Datum: 22 maart 2018

Locatie: Jaarbeurs te Utrecht
Praktijkgerichte halfdaagse en dagcursussen voor en door rioleringsbeheerders, beleidsmedewerkers riolering en water en projectleiders civiele techniek.  Meer informatie

Mini- en maxicursussen september

Datum: 27 september 2018

Locatie: Jaarbeurs te Utrecht
Praktijkgerichte halfdaagse en dagcursussen voor en door rioleringsbeheerders, beleidsmedewerkers riolering en water en projectleiders civiele techniek.  Meer informatie

Opinie Hugo Gastkemper

Lees verder