Naar content

Jan Rotmans gastspreker tijdens de RIONEDdag 2020

Datum: 10 september 2019

Op 6 februari 2020 sluit hoogleraar transitiekunde & duurzaamheid Jan Rotmans de RIONEDdag af. Hij zal het stedelijk waterbeheer in een breed en prikkelend perspectief plaatsen.  Meer informatie

Joost van Oostrum nieuwe voorzitter Stichting RIONED

Datum: 10 september 2019

Per 1 september is Joost van Oostrum (burgemeester van Berkelland) onafhankelijk voorzitter van Stichting RIONED. Hij volgt Hans Gaillard (burgemeester van Son en Breugel) op, die aftreedt omdat zijn maximale zittingstermijn erop zit.  Meer informatie

Innovaties bekijken en insturen

Datum: 10 september 2019

Vergeet niet om uiterlijk 7 oktober uw innovatie in te sturen als u wilt meedingen naar de RIONEDinnovatieprijs 2020. Benieuwd naar de overige deelnemers? Bekijk de inzendingen op onze site en geef uw mening.  Meer informatie

BOR-MELD: Leren van meldingen over de openbare ruimte

Datum: 10 september 2019

Weg met het woud van onvolledige en onderling onvergelijkbare meldingensystemen. Met de integrale methodiek BOR-MELD van CROW en Stichting RIONED haalt u – zonder veel aanpassingen in uw meldingenproces – eenvoudig belangrijke beheerinformatie uit meldingen over de openbare ruimte.  Meer informatie

Studiedag 'Over last van wateroverlast'

Datum: 10 september 2019

Op 10 oktober 2019 organiseren STOWA en Stichting RIONED in het Beatrixtheater te Utrecht de studiedag 'Over last van wateroverlast'.  Meer informatie

Regionale bijeenkomsten rioolinspectie nieuwe stijl

Datum: 18 september 2019

Vereniging Afvalbedrijven en Stichting RIONED organiseren regionale bijeenkomsten over de nieuwe landelijke werkwijze bij visuele inspectie van de riolering. De bijeenkomsten op 18 en 25 september en 2, 17 en 24 oktober zijn bedoeld voor rioleringsbeheerders, -projectleiders en -adviseurs.  Meer informatie

Regiobijeenkomsten inspectierobot van persleidingen

Datum: 20 september 2019

Bent u een persleidingenbeheerder bij een gemeente, waterschap of drinkwaterbedrijf en op zoek naar methoden om meer te weten te komen over de staat van persleidingen? Kom dan naar één van de regiobijeenkomsten van het project Ipigs (inspectierobot van persleidingen) op 20 of 27 september.  Meer informatie

Aanmelden RIONEDinnovatieprijs 2020

Datum: 07 oktober 2019

Uiterlijk 7 oktober kunt u uw innovatie insturen.  Meer informatie

Over last van wateroverlast

Datum: 10 oktober 2019

Locatie: Jaarbeurs Utrecht
Op 10 oktober 2019 organiseren STOWA en Stichting RIONED een speciale kennisdag 'Over last van wateroverlast'. Wateroverlast en het realiseren van een regenbestendige (woon)omgeving staan hoog op de maatschappelijke en politiek-bestuurlijke agenda. Het aanpakken van deze thema's wordt steeds nijpender worden. Het raakt zowel overheden, bedrijven als particulieren. STOWA en Stichting RIONED werken aan antwoorden op kennisvragen die als bouwstenen kunnen fungeren voor toekomstige oplossingen.  Meer informatie

Onderzoek en toestandsbeoordeling van rioleringsobjecten

Datum: 19 november 2019

Locatie: Utrecht
Hoe bepaal je of buizen en putten in het rioolstelsel écht aan reparatie of vervanging toe zijn? Het bereiken van de volledige financiële afschrijving, de geautomatiseerde conclusies van de beheersoftware of geplande wegvernieuwing zijn wel aanleidingen, maar geven geen basis voor een goede maatregelkeuze. In deze opleiding leer je hoe je tot een goede beoordeling van de conditie van jouw rioolstelsel komt en prioriteiten stelt bij het nemen van maatregelen.

Opinie Hugo Gastkemper

Lees verder