Naar content

Nieuw: Rapport rol afvalwater bij antibioticaresistentie

Datum: 14 maart 2018

Deze STOWA/RIONEDpublicatie geeft inzicht in de rol van rwzi’s, overstorten en foutaansluitingen bij de verspreiding van antibioticaresistentie naar oppervlaktewater.  Meer informatie

Ambitieuze klimaatstudiereis naar Nantes

Datum: 13 maart 2018

In september 2018 maken we met vakgenoten een studiereis naar Nantes om klimaatadaptie te bestuderen en concrete aanbevelingen te doen voor de Nederlandse praktijk. Gaat u mee?  Meer informatie

Rioleringskennis in beweging

Datum: 12 maart 2018

De Branchestandaard Gemeentelijke Watertaken helpt gemeenten en samenwerkingsregio’s om de personele kwetsbaarheid te verminderen en de kwaliteit te verbeteren. Lees het 'Water Governance' artikel.  Meer informatie

Cursus 'Grondwateroverlast in bebouwd gebied'

Datum: 11 maart 2018

In juni start de cursus ‘Grondwateroverlast in bebouwd gebied’ over beleid, verantwoordelijkheden, communicatie, analyse en technische maatregelen rond (grond)wateroverlast en -onderlast.  Meer informatie

Doe dit voorjaar mee met de Week van Ons Water

Datum: 10 maart 2018

Van 5 tot en met 13 mei 2018 is de voorjaarseditie van de Week van Ons Water. Thema’s zijn dit keer ‘Waterkwaliteit’ en ‘Water in en om het huis’. U doet toch ook weer mee?  Meer informatie

Mini- en maxicursussen maart

Datum: 22 maart 2018

Locatie: Jaarbeurs te Utrecht
Praktijkgerichte halfdaagse en dagcursussen voor en door rioleringsbeheerders, beleidsmedewerkers riolering en water en projectleiders civiele techniek.  Meer informatie

Mini- en maxicursussen september

Datum: 27 september 2018

Locatie: Jaarbeurs te Utrecht
Praktijkgerichte halfdaagse en dagcursussen voor en door rioleringsbeheerders, beleidsmedewerkers riolering en water en projectleiders civiele techniek.  Meer informatie

Opinie Hugo Gastkemper

Lees verder