Naar content

Centrale opslag liggingsgegevens door nieuwe wet

Datum: 12 juni 2018

De WIBON eist dat gemeenten vanaf 1 januari 2019 de liggingsgegevens van hun netwerken via de KLIC-voorziening volgens het IMKL2015-formaat ontsluiten. Begin nu met de voorbereiding!   Meer informatie

Werkbezoek Klimaatverandering in Vlaanderen en Nederland

Datum: 11 juni 2018

VLARIO en Stichting RIONED organiseren op 11 oktober in Antwerpen de derde Vlaams/Nederlandse kennisuitwisselingsdag. Het thema is: klimaatverandering en de ruimtelijke gevolgen.  Meer informatie

Studiereis Klimaatverandering Nantes (F). Ook per trein

Datum: 10 juni 2018

Midden-Frankrijk heeft ons klimaat in 2050. Stadswerk en RIONED helpen u op 12-14 september concrete ideeën opdoen voor een klimaatadaptatieve openbare ruimte. Ook treinreis mogelijk.  Meer informatie

Hoosbuien en wateroverlast vragen om snelle actie

Datum: 09 juni 2018

Waterschappen, provincies en gemeenten hebben het kabinet verzocht om snel financiële middelen beschikbaar te stellen om de integrale aanpak van klimaatadaptatie mogelijk te maken.  Meer informatie

VNG-ledenbrief 'Voortgang Samenwerken aan Water'

Datum: 08 juni 2018

Hoe staat het met de regionale samenwerking in de waterketen? Welke resultaten zijn bereikt om de kosten(stijging) te beperken, de kwaliteit te vergroten en de kwetsbaarheid te verminderen?  Meer informatie

Studiereis Klimaatadaptatie

Datum: 12 september 2018

Locatie: Nantes (Frankrijk)
In september 2018 maken we met vakgenoten een studiereis naar Nantes om klimaatadaptie te bestuderen en concrete aanbevelingen te doen voor de Nederlandse praktijk. Gaat u mee?  Meer informatie

Mini- en maxicursussen september

Datum: 27 september 2018

Locatie: Jaarbeurs te Utrecht
Praktijkgerichte halfdaagse en dagcursussen voor en door rioleringsbeheerders, beleidsmedewerkers riolering en water en projectleiders civiele techniek.  Meer informatie

Vlaams-Nederlandse studiedag Klimaatverandering en de ruimtelijke gevolgen

Datum: 11 oktober 2018

Locatie: Antwerpen
VLARIO en Stichting RIONED organiseren voor de derde keer een Vlaams/Nederlandse kennisuitwisselingsdag. Het thema dit jaar gaat over klimaatverandering en de ruimtelijke gevolgen.  Meer informatie

RIONEDdag 2019

Datum: 07 februari 2019

Locatie: Beatrix Theater, Utrecht
Noteert u donderdag 7 februari 2019 vast in uw agenda. Dan vindt de RIONEDdag 2019 plaats.  Meer informatie

Opinie Hugo Gastkemper

Lees verder