Communicatie

Voor een goed beheer van de riolering is de medewerking van burgers en bedrijven een voorwaarde. Bij het gebruik van een goed functionerend riool staan de meeste mensen echter niet dagelijks stil. Met goede communicatie weten (de meeste) burgers en bedrijven waarvoor de riolering wel en niet bedoeld is. Indien het gevraagde hen niet teveel moeite kost, zullen velen er naar handelen. Besef dan ook wat u vraagt en biedt. Zou u zelf meewerken?
 
Het is duidelijk: rioleringsbeheerders moeten met burgers en bedrijven communiceren, zeker bij een verandering in het systeem.
Dit gedeelte van de kennisbank is opgesteld om u te ondersteunen in deze communicatie.
 
De doelstellingen van dit onderdeel zijn:
  • Rioleringsbeheerders zien het belang in van een goede communicatie bij de uitvoering van hun werkzaamheden.
  • Rioleringsbeheerders weten welke stappen gezet moeten worden bij communicatie over overlast bij werkzaamheden. Ook kunnen zij deze stappen zetten met behulp van dit onderdeel.
  • Rioleringsbeheerders hebben inzicht in het proces van communicatieve planvorming. Daardoor kunnen zij hun rol als inhoudelijk deskundige in dat proces beter vervullen.
  • Rioleringsbeheerders hebben inzicht in het proces van gedragsverandering. Zij vragen zich bij het ontwerpen van rioleringssystemen af wat realistisch is om van bewoners in het gebruik van de riolering te vragen.
  • Rioleringsbeheerders beseffen dat communicatie een planmatige en doelgroepgerichte aanpak vereist.
Als voorbereiding op het schrijven van dit onderdeel is met een aantal mensen uit de rioleringspraktijk gesproken. Doel van deze gesprekken was om beter inzicht te krijgen in de rol die communicatie speelt in het werk van de rioleringsbeheerder en om praktijkvoorbeelden te verzamelen. Daarnaast zijn onderzoeken bestudeerd die betrekking hebben op communicatie in de rioleringspraktijk en is gebruik gemaakt van algemene literatuur over communicatie.

KennisbankU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE