Goede communicatie met bewoners en bedrijven is erg belangrijk. Wanneer u mensen goed informeert, zullen zij bewuster met riolering en water omgaan. Als bewoners bijvoorbeeld weten wat de gevolgen zijn als zij doekjes, verfresten of (bak)olie door de wc spoelen, zijn ze eerder geneigd de riolering op de juiste manier te gebruiken. Goed geïnformeerde bewoners (en bedrijven) kunnen zo helpen om het stedelijk watersysteem op orde te houden. Bovendien kunnen ze meedenken over mogelijke oplossingen, bijvoorbeeld voor hemelwateroverlast. En die hulp kan de gemeente goed gebruiken om de openbare ruimte klimaatbestendig(er) te maken.

Basiskennis, hulpmiddelen en praktijkvoorbeelden

Als stedelijk waterbeheerder hoeft u geen communicatiespecialist te zijn, maar u hebt wel enige basiskennis nodig. Bijvoorbeeld om een aantal activiteiten zelf te initiëren en uit te voeren, maar ook om optimaal te kunnen samenwerken met de afdeling Communicatie of in regionaal verband. Dit onderdeel van de kennisbank geeft u die basisinformatie. Daarnaast vindt u hier handige hulpmiddelen en praktijkvoorbeelden om u te ondersteunen en inspireren. De informatie is afgestemd op het communicatieproces bij grote en reguliere projecten. Voor kleine(re) projecten kunt u uiteraard ook onderdelen raadplegen.

In dit onderdeel komen de volgende onderwerpen aan bod:

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel