De onderwerpen die in dit onderdeel aan bod komen, zijn:

  • Introductie vgs: Hier vindt u informatie over wat een vgs is, de geschiedenis van vgs, uitvoeringsvarianten en de positie in afvalwaterketen en watersysteem.
  • Historische argumenten voor vgs: vies hemelwater, foutaansluitingen en ecologische waterkwaliteit: Bij de optimalisatie van (v)gs weegt u argumenten om het vgs(-principe) te behouden óf om het stelsel (meer) te laten functioneren als een gescheiden stelsel. Historisch gezien gaat het hierbij om drie argumenten: de kwaliteit van het afstromende hemelwater, de bijdrage van foutaansluitingen en de invloed van deze lozingen op het ontvangende oppervlaktewater.
  • Hydraulisch functioneren vgs in theorie en praktijk: De aanleiding voor veel vgs-optimalisaties is dat beheerders ervaren dat vgs onnodig veel (hemel)water naar de rwzi afvoeren. De vraag is of deze veelgehoorde klacht terecht is. Hier vindt u informatie over onderzoek naar het hydraulisch functioneren van vgs in theorie (veel hemelwater) en in de praktijk (ook veel rioolvreemd water). Ook leest u hier over de effectiviteit van mogelijke maatregelen, zoals de pompovercapaciteit (poc) verkleinen en (de afvoer van) rioolvreemd water tegengaan. Inzicht in deze effectiviteit biedt ondersteuning bij de optimalisatie van vgs om de afvoer naar de rwzi te reduceren.
  • Meer argumenten bij optimalisatie van vgs: Naast de historische argumenten zijn er meer, soms vergeten, argumenten waarmee u rekening kunt (of moet) houden als u aan de vgs-knop gaat draaien. Bijvoorbeeld de regelmacht bij calamiteiten en waterberging in de stad.
  • Vgs 2.0: Een nieuw type verbeterd gescheiden stelsel als alternatief voor een standaard vgs. Met enkele relatief eenvoudige aanpassingen verandert een bestaand vgs (of gs) in een vgs 2.0. Hierdoor vermindert de afvoer naar de rwzi fors, terwijl foutaansluitingen toch ondervangen blijven. Vgs 2.0 combineert daarmee de voordelen van beide stelseltypes.

Alle informatie in dit onderdeel is gebaseerd op uitgebreid onderzoek in de STOWA/RIONED-proeftuin Anders omgaan met vgs uit 2015-2017:

 

Figuur A Beleidsvraag: huidige vgs handhaven, ombouwen naar een traditioneel gescheiden stelsel of is er een middenweg? Vergroot afbeelding

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel