Stichting RIONED werkt aan de actualisatie van de Kennisbank Stedelijk Water met een vaste auteurspool van vooraanstaande professionals uit het vakgebied.

Om de grote actualisatieopgave te realiseren conform de hoge kwaliteitseisen die we daaraan stellen, is een efficiënte aanpak nodig. Een of meerdere auteurs uit de pool houden een bepaald gedeelte van de kennisbank actueel. De leden worden in wisselende samenstelling ingezet op basis van hun expertises en competenties, waardoor de informatiekwaliteit toeneemt. 

Naast leesbare stukken vraagt een digitaal medium om andere overdrachtsmiddelen zoals film en animatie. Werken in een digitale omgeving en het bijdragen aan de ontwikkeling van digitale mogelijkheden vergt niet alleen inhoudelijke kennis, maar ook andere vaardigheden zoals het maken van meerkeuzevragen en scripts voor korte films of animaties. Stichting RIONED biedt auteurs hiervoor trainingen aan. Het is efficiënt als verschillende mensen dat niet steeds opnieuw hoeven te leren. 

Het werken met een vaste auteurspool heeft bovendien als voordeel voor auteurs en Stichting RIONED dat niet bij iedere aanvulling of actualisatie offerte(s) aangevraagd en opgesteld hoeven te worden. Auteurs zijn al betrokken bij het formuleren van het projectplan.

In het voorjaar van 2019 zijn via een sollicitatieprocedure nieuwe leden geworven voor onze auteurspool. De verwachting is dan ook dat we de komende jaren geen nieuwe auteurs nodig zullen hebben.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel