De Kennisbank Stedelijk Water is hét portaal waar stedelijk waterbeheerders en hun samenwerkingspartners de kennis vinden om de opgaven waar zij voor staan goed uit te kunnen voeren. Informatie in de Kennisbank is algemeen gedragen binnen het werkveld, begrijpelijk en in de goede vorm voor de professional. 

Wat is belangrijk om te weten?

  • Alle kennis zit in de Kennisbank. In 2007 hebben we de oude Leidraad riolering, thema’s en verschillende kennisproducten opgenomen in de Kennisbank. Publicaties zijn of grotendeels overgenomen of de Kennisbank verwijst ernaar. Dat hebben we nu niet gewijzigd.
  • Bijna alle informatie in de kennisbank is ter visie gelegd en geautoriseerd door de CVLH (Commissie voor Vaststelling van Leidraden en Handreikingen) en heeft daarmee dezelfde status als de informatie in de vroegere Leidraad. U herkent dit aan de status: GEAUTORISEERD DOOR RIONED. Pagina's die alleen door het bureau van Stichting RIONED zijn vastgesteld herkent u aan: OPGESTELD DOOR BUREAU STICHTING RIONED.
  • Grote delen van de kennisbank zijn afgelopen jaar geactualiseerd, andere delen moeten nog geactualiseerd worden. Op de pagina programmering actualisatie Kennisbank vindt u informatie over de afgeronde actualisatieprojecten en een vooruitblik naar geplande actualisatieprojecten. Deze actualisatieprojecten voeren wij uit met een vaste auteurspool en worden begeleid door verschillende begeleidingscommissies.
  • Via Producten kunt u nog wel boekjes van recente publicaties bestellen en de pdf’s ervan downloaden.

Zoeken:

PDF's op maat:

  • Ook kunt u vanuit de kennisbank pdf’s op maat samenstellen. U krijgt dan een e-mail met link voor het downloaden.

Zelf informatie selecteren en opslaan:

Via Mijn RIONED selecteert u informatie op maat:

  • In de leeslijst bewaart u de pagina's van de Kennisbank die u graag bij de hand houdt.
  • De filterhulp geeft u precies de kennis die u nodig heeft voor uw vraag. Die u kunt lezen en opslaan. Er zijn nu twee filterhulpen actief die u kunt gebruiken 'Modelleren hydraulisch functioneren' en 'Kiezen inspectiemethoden'. 
  • De Branchestandaard geeft aan welke kennis nodig is als opdrachtgever, uitvoerend professional en specialist. U kunt de kennis per kennisgebied en niveau selecteren (en in de toekomst testen).

Het vinden van oude Leidraadmodules:

  • Kunt u de informatie uit de Leidraad moeilijk vinden? Wij hebben een verwijzingstabel om van oude leidraadmodules op de juiste plek in de Kennisbank te komen. 

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel