In het kennisbankhoofdstuk Water- en rioleringsprogramma (Wrp) leest u hoe zinvol het Wrp is voor het uitwerken van de doelen die u wilt behalen, het maken van een planning en de financiële onderbouwing van de rioolheffing. Tenslotte verkleint u met het Incidenten- en Calamiteitenplan de risico’s die onvoorziene situaties kunnen veroorzaken voor de riolering en de leefomgeving.

Hoe ziet de nieuwe situatie er in vogelvlucht uit?

Met de omgevingsvisie, het omgevingsplan en een Water- en rioleringsprogramma (Wrp) kan de gemeente werk maken van de verschillende taken en andere opgaven.
In samenwerking met (vooral) het waterschap bepaalt de gemeente welk beleid zij wil voeren, welke maatregelen hierbij horen en wat op welke wijze juridisch bindend geregeld wordt. Bedenk hierbij dat het Rijk veel minder regelt dan onder het oude recht. Beleid en regelgeving wordt voor een groot deel overgelaten aan de gemeente en het waterschap. Doordat de gemeente een grotere eigen ‘regelgevingsbevoegdheid’ heeft, kan zij meer gebiedsgericht maatwerk leveren.

Naast een algemene introductie over de wettelijke verankering en de plaats van het omgevingsbeleid binnen de organisatie, gaat dit onderdeel specifiek in op de volgende onderwerpen:

Het is goed te weten dat met de komst van de Omgevingswet niet alle wetgeving op de schop is gegaan. Het Burgerlijk Wetboek blijft bijvoorbeeld gewoon bestaan, net als de ARBO-regelgeving.

Hoe zit het nog tot die tijd?

Zo lang de Omgevingswet nog niet van kracht is (vanaf 1 januari 2024), kunt u de oude kennisbankpagina's over juridische zaken en over het GRP nog raadplegen, via de kennisbankpagina Juridisch en Beleid tot de Omgevingswet.

Voor wie is dit deel bedoeld?

Dit deel van de Kennisbank stedelijk water is met name bedoeld voor de beleidsmedewerkers Riolering/Stedelijk Water, hun gesprekspartners bij de juridische afdeling en voor een groot deel ook voor de collega’s die verantwoordelijk zijn voor de implementatie van de Omgevingswet.

Webinars

Over de Omgevingswet zijn drie webinars uitgezonden:

 

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel