Rioleringsbegroting: toerekenmethoden kostenposten in rioolheffing

In dit onderdeel staat hoe een gemeente de kosten die zij maakt voor haar watertaken aan de rioolheffing kan toerekenen. Eerst komt het onderscheid in directe en indirecte kosten aan bod. Vervolgens vindt u per kostenpost informatie over de mogelijke toerekenmethoden. Tot slot geven twee praktijkvoorbeelden inzicht in de toerekening en dekking van kosten. 

 


KennisbankU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE