Opzet Meetnet

Onderliggende pagina's gaan over de opzet van een meetnet waarmee u het functioneren van (afval)watersystemen in beeld brengt. Het doel is vanuit een minimale meetopzet de resultaten van modelberekeningen te toetsen aan de praktijk. De minimale meetopzet is systematisch uit te breiden naar een meetnet waarmee u het detailfunctioneren van (onderdelen van) een systeem in beeld brengt.

Dit gedeelte is bedoeld voor vakinhoudelijke specialisten en geïnteresseerden van adviesbureaus, gemeenten en waterschappen die betrokken zijn bij het opzetten van meetnetten en met meetresultaten werken.

 


KennisbankU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE