Het karakter van het gemeentelijk rioleringsplan (GRP), de beleidskeuzes en de dienstverlening die u als gemeente uw inwoners wilt en kunt bieden, zijn afhankelijk van de lokale omstandigheden, gebeurtenissen, aanwezige kennis en ervaringen. Dat betekent dat u bewust moet kiezen welke rol het GRP moet spelen en welk karakter het plan daarmee krijgt. Deze geactualiseerde module faciliteert dit proces.
 
De module beschrijft een planstructuur waarin u de afwegingen en keuzes voor de gemeentelijke watertaken maakt en een bijbehorend toetsingskader van doelen, functionele eisen, maatstaven en meetmethoden (DoFeMaMe). In feite is het GRP daarmee een assetmanagementplan conform ISO 55000. Met deze module beschrijft u op hoofdlijnen alle belangrijke assetmanagementelementen in uw GRP. Op enkele onderdelen is wellicht nog aanscherping nodig. De module gaat verder niet in op de relatie met assetmanagement.

Dit hoofdstuk beschrijft kort het kader van de rioleringszorg, de gemeentelijke watertaken en de wettelijke achtergronden.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel