Het karakter van het gemeentelijk rioleringsplan (GRP), de beleidskeuzes en de dienstverlening die u als gemeente uw inwoners wilt en kunt bieden, zijn afhankelijk van de lokale omstandigheden, gebeurtenissen, aanwezige kennis en ervaringen. Dat betekent dat u bewust moet kiezen welke rol het GRP moet spelen en welk karakter het plan daarmee krijgt. Deze geactualiseerde module faciliteert dit proces.
 
De module beschrijft een planstructuur waarin u de afwegingen en keuzes voor de gemeentelijke watertaken maakt en een bijbehorend toetsingskader van doelen, functionele eisen, maatstaven en meetmethoden (DoFeMaMe). In feite is het GRP daarmee een assetmanagementplan conform ISO 55000. Met deze module beschrijft u op hoofdlijnen alle belangrijke assetmanagementelementen in uw GRP. Op enkele onderdelen is wellicht nog aanscherping nodig. De module gaat verder niet in op de relatie met assetmanagement.

Dit hoofdstuk beschrijft kort het kader van de rioleringszorg, de gemeentelijke watertaken en de wettelijke achtergronden.

Webinar Gemeentelijk rioleringsprogramma onder de Omgevingswet

Met de Omgevingswet verdwijnt de verplichting van het GRP. Maar het opstellen van een Gemeentelijke programma Water en riolering blijft zinvol, voor uitwerken van de doelen, het maken van een planning en de financiële onderbouwing van de rioolheffing. Maar hoe doe je dat? En wat verandert er allemaal? Het webinar Gemeentelijk rioleringsprogramma onder de Omgevingswet (gegeven op 5 november 2020) geeft zowel de theorie als dat zij laat zien hoe u dat in de praktijk kunt aanpakken.

Hieronder staat wat in het webinar wordt behandeld. In de tijdbalk van de video is de start van elk onderdeel aangegeven met een aanklikbare stip:

  1. Intro, welkom (00:00:00)
  2. Programma webinar & pollvraag (00:01:42)
  3. Kerninstrumenten omgevingswet & programma (00:04:22)
  4. Gemeentelijk rioleringsplan & programma (00:10:04)
  5. Wat komt waar in het programma (00:19:17)
  6. Relatie met ruimtelijke ordening & afstemming derden (00:20:46)
  7. Praktijkvoorbeeld gemeente Voorst (00:24:18)
  8. Vragen (00:42:09)
  9. Afsluiting (00:49:27)

De Ruimtelijke Toekomstvisie gemeente Voorst en het Programma Water gemeente Voorst (hoofdrapport, Bijlagerapport en Financiële onderbouwing).

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel