Meten verdient een belangrijke plaats in het rioleringsbeheer. Het meten van het hydraulisch gedrag van rioolstelsels is de pioniersfase voorbij. Met de huidige techniek op het gebied van sensoren, communicatietechnologie en dataverwerking is betaalbaar, routinematig en grootschalig meten in rioolstelsels mogelijk.

De komende jaren ligt de uitdaging bij rioleringsbeheerders om deze mogelijkheden te gebruiken. De nadruk verschuift van afzonderlijke meetprojecten naar het meten als proces: een continu en integraal onderdeel van het rioleringsbeheer. De enorme vervangingswaarde van de riolering rechtvaardigt een professionele aanpak, waarvan meten een logisch onderdeel uitmaakt.

Doel

Dit onderdeel is een inleiding in meten voor rioleringsbeheerders of anderen die zich op hoofdlijnen gaan bezighouden met de opzet en uitvoering van metingen in rioolstelsels. het onderdeel beoogt een helder overzicht te geven van het gehele meetproces, zodat u met alle relevante aspecten rekening kunt houden. De vragen: ‘wat willen we waarom weten?’ en ‘hoe gaan we vervolgens meten?’ staan centraal.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel