Het meten van het hydraulisch gedrag van de riolering is inmiddels op meerdere punten de pioniersfase voorbij. Met de huidige techniek op het gebied van sensoren, communicatietechnologie en dataverwerking is betaalbaar, routinematig en grootschalig meten in rioolstelsels mogelijk geworden. De komende jaren ligt de uitdaging in het gebruiken van deze mogelijkheden. De nadruk verschuift meer van afzonderlijke meetprojecten naar het meten als proces: een continu en integraal onderdeel van het rioleringsbeheer.

Voorbeelden

De voorbeelden laten zien welke zaken cruciaal zijn voor een succesvol meetproject. Drie voorbeeldmeetprojecten van verschillende aard en omvang laten algemene en meer specifieke succesfactoren zien. De module is bedoeld voor iedereen die nauw betrokken is bij het meten aan de riolering.

Leerpunten

De insteek is positief; de gekozen meetprojecten zijn allemaal min of meer succesvol. De module laat zien hoe die successen tot stand zijn gekomen. Maar elk project kent tegenslagen en mislukkingen. Ook hieruit ontstaan leerpunten, die in deze module naar voren komen.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel