Vaste gegevens

De volgende pagina's op de Kennisbank helpen u bij het inventariseren van de benodigde gegevens:

Coëfficiënten en defaults

Stel bij hydraulische berekeningen de getalswaarden vast voor onder meer:

  • ruwheid van de buiswand;
  • lokale verliescoëfficiënten;
  • overlaatcoëfficiënten;
  • doorlaatcoëfficiënten.

Voor deze en andere coëfficiënten gebruikt u de standaardwaarden uit Rioleringsmodel. Als u hiervan afwijkt, moet u dit toelichten en onderbouwen.

Twee webinars lichten de acht stappen van het modelleren toe. Op 22 april 2020 was er voor opdrachtgevers het webinar Opdracht geven voor een modelstudie en op 15 april 2020 het webinar Modelleren hydraulisch functioneren, dat modelleurs wegwijs maakt.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel