Vaste gegevens

De volgende pagina's op de Kennisbank helpen u bij het inventariseren van de benodigde gegevens:

Coëfficiënten en defaults

Stel bij hydraulische berekeningen de getalswaarden vast voor onder meer:

  • ruwheid van de buiswand;
  • lokale verliescoëfficiënten;
  • overlaatcoëfficiënten;
  • doorlaatcoëfficiënten.

Voor deze en andere coëfficiënten gebruikt u de standaardwaarden uit Rioleringsmodel. Als u hiervan afwijkt, moet u dit toelichten en onderbouwen.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel