Emissieberekeningen

Voor emissieberekeningen is het vooral van belang dat u het beschikbare bergingsvolume goed in het rekenmodel meeneemt en dat u de lediging na de bui goed hebt geschematiseerd. Dit maakt dat u randvoorzieningen vaak zeer vereenvoudigd kunt opnemen in het rekenmodel. Het volume en de ledigingscapaciteit kunt u – na controle op orde van grootte van de dimensies – overnemen uit het basisrioleringsplan (BRP ) of het bestaande rekenmodel. Op de ledigingspomp zijn meestal sturingsregels van toepassing, gebaseerd op het actuele waterniveau in de riolering. Verifieer deze ledigingsregels met praktijkwaarnemingen, omdat dergelijke regels in de praktijk vaak anders worden geïmplementeerd dan in het ontwerp was opgenomen.

Hydraulische berekeningen

Bij het hydraulisch doorrekenen van een rioolstelsel moet u soms meer detail toevoegen aan het rekenmodel, om zo de hydraulische opstuwing (van in- en externe drempels) en uitstroomleiding van de randvoorziening goed te kunnen meenemen. Deze gegevens kunt u afleiden uit de revisietekening. Revisietekeningen zijn helaas niet altijd correct. Een aanvullende veldcontrole is daarom een waardevolle controleslag.

3D-berekeningen

Voor 3D-berekeningen met CFD-modellen moet u een volledige 3D-beschrijving van de interne geometrie van de randvoorziening hebben. Dergelijke berekeningen maakt u bijvoorbeeld als u een verklaring zoekt voor een slecht bezinkrendement of voor hydraulische problemen. Revisietekeningen bevatten niet altijd voldoende informatie voor deze 3D-beschrijving. Deze informatie kunt u dan het beste verkrijgen door het uitvoeren van een 3D-putscan om daaruit een 3D-beschrijving af te leiden.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel