Knijpconstructies komen met name voor in meer hellende rioolstelsels om de aanvoer van afvalwater uit bovenstrooms gebied te beperken tot de gewenste maximale afvoer. In verbeterd gescheiden stelsels begrenzen knijpconstructies vaak de afvoercapaciteit vanuit het hemelwaterriool. Meestal bestaan knijpconstructies uit een korte leiding of doorlaat met een kleine diameter, al dan niet gecombineerd met een interne overstortdrempel. Een bijzondere uitvoeringsvorm is het wervelventiel, waarvan de door de leverancier gegarandeerde Q-H-relatie doorgaans beschikbaar is bij de beheerder. Bij wervelventielen kunt u soms ook het typenummer in het veld aflezen en vervolgens bij de leverancier de Q-H-relatie opvragen. De gegevens van een standaard knijpconstructie (zoals een doorlaat of overstortdrempel) kunt u op dezelfde manier uit het beheerpakket afleiden als gewone leidingen en overstorten.

Natte test

Een andere mogelijkheid om de Q-H-relatie van een knijpconstructie te achterhalen is een natte test. Zeker bij grotere knijpconstructies is dit een kostbare operatie vanwege de grote debieten .

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel