Voor reeks- en ontwerpberekeningen gebruikt u de neerslagreeks en ontwerpbuien uit stap IV. Hier staan ook enkele historische extreme buien vermeld. Wilt u een daadwerkelijk opgetreden lokale gebeurtenis of tijdreeks doorrekenen, dan hebt u verschillende mogelijkheden om aan neerslagmetingen te komen. 

KNMI-neerslagmetingen

Als u historische buien wilt doorrekenen, kunt u de neerslagdata van de KNMI-weerstations gebruiken. De tijdresolutie van de vrij verkrijgbare neerslagmetingen is 60 minuten, maar die is te grof voor rioleringsberekeningen. Bij het KNMI kunt u gedetailleerdere meetgegevens aanschaffen.

Lokale neerslagdata

Een alternatief voor de KNMI-neerslagmetingen zijn lokale regenmeters van gemeenten en waterschappen. Het voordeel van eigen lokale regenmeters is dat de neerslagdata beschikbaar zijn op de plek waar u ze nodig hebt. Het nadeel is dat de kwaliteit van lokale regenmetingen vaak tekortschiet doordat neerslagmeters op ongeschikte locaties (onder een boom of in de luwte van een gebouw) staan, onvoldoende worden onderhouden en daardoor afwijkingen vertonen, of zelfs van onvoldoende kwaliteit zijn.

Kwaliteitscontrole

De kwaliteitscontrole van lokale metingen is dus zeer belangrijk. De eerste en eenvoudigste controlestap is het plotten van de lokaal gemeten neerslag in een figuur met de gemeten neerslag van de omringende KNMI-stations. Bij afwijkingen groter dan 20% van de jaarneerslag is het vrij zeker dat de lokale regenmeters geen juiste data hebben gegeven. Meer informatie over kwaliteitscontrole vindt u bij Datavalidatie. Meer informatie over het toepassen van lokale neerslagmetingen vindt u elders in de Kennisbank bij Neerslagmeters.

Radargegevens

Een alternatief voor de lokale regenmeter is het gebruik van regenradar. Regenradarbeelden geven veel informatie over de spreiding van de neerslag in de ruimte en kunnen ook een accuraat beeld geven van de lokale neerslag. Op uur- en dagbasis zijn de regenradarbeelden over het algemeen van goede kwaliteit, hoewel de kwaliteit per aanbieder sterk verschilt. Het KNMI levert bijvoorbeeld gratis een klimatologische radardataset van 5-minutenneerslagsommen op een grid van 1 km, gecorrigeerd met gevalideerde en complete data van beide KNMI-regenmeternetwerken. Vanwege de kwaliteitscontrole moet u wel rekening houden met een vertraging van enkele werkdagen.

Op korte tijdschalen kalibreren met een lokale regenmeter

Op korte tijdschalen van 5 of 10 minuten moet u de radarbeelden met een lokale regenmeter kalibreren om bij hevige lokale neerslag (de kenmerkende wateroverlastbuien in de zomer) voldoende datakwaliteit te krijgen. Voor radarbeelden van echt hoge kwaliteit moet de lokale regenmeter bovendien zeer betrouwbaar zijn. Voor korte tijdschalen is de regenradar dus geen alternatief voor, maar een partner van de lokale regenmeter.

Realtime radardata

Commerciële bedrijven bieden ook realtime radarmeetdata aan. De kwaliteit hiervan varieert nogal, dus ook deze data kunt u het best voor gebruik controleren. Dit is voor gemeenten een goede reden om zelf enkele goed beheerde neerslagmeters te hebben.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel