In de Kennisbank Stedelijk Water verstaan we onder onderzoek: het verzamelen, ordenen, analyseren en verwerken van gegevens, zodat informatie kan worden afgeleid over de toestand en het functioneren van het stedelijk watersysteem, waarvan riolering en andere voorzieningen deel uitmaken. Deze definitie sluit aan op het GWSW .

De kennisbank behandelt technisch en inhoudelijk onderzoek naar de fysieke stedelijke waterinfrastructuur. Onderzoeken naar organisaties en de menselijke aspecten van de bedrijfsvoering, zoals rekenkamer- en accountantsonderzoek, organisatieontwikkelingsonderzoek en personeelsenquêtes, vallen (vooralsnog) buiten het bestek van dit kennisbankonderdeel.
Naast een algemene inleiding op onderzoek als basisactiviteit, vindt u in het onderdeel Onderzoek informatie over:

Nauw verbonden met het onderwerp meten, maar dan niet (uitsluitend) als onderzoeksactiviteit, zijn de onderwerpen Telemetrie en Real Time Control (RTC) in de kennisbank.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel