Sturingsregels van gemalen en regelconstructies kunnen zeer grote invloed hebben op het hydraulisch functioneren. Anders dan voor fysieke constructies zijn deze gegevens niet af te leiden uit rioolbeheersystemen. Hiervoor moet u zich richten op de volgende informatiebronnen (gesorteerd van weinig inspanning naar veel inspanning):

  • bestaand rekenmodel met daarin de sturingsregels;
  • ontwerpdocument of basisrioleringsplan (BRP ) met een beschrijving van de sturingsregels en idealiter het sturingsalgoritme;
  • gemalenbeheersysteem of SCADA-systeem;
  • gemaalcomputer of programmable logic controller (PLC).

Eventueel afleiden uit systeemgedrag

Als dit allemaal niet lukt, resteert de optie om de regels af te leiden uit het systeemgedrag. Dit kunt u bepalen op basis van hydraulische meetgegevens van het gemaal of de regelconstructie. Deze optie is arbeidsintensief en daarom niet als eerste stap aan te bevelen. Ook niet omdat dit vraagt om een dataset over een zodanig lange periode dat alle denkbare hydraulische situaties waarop de regeling verschillend zou kunnen reageren erin vertegenwoordigd moeten zijn.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel