Sturingsregels van gemalen en regelconstructies kunnen zeer grote invloed hebben op het hydraulisch functioneren. Anders dan voor fysieke constructies zijn deze gegevens niet af te leiden uit rioolbeheersystemen. Hiervoor moet u zich richten op de volgende informatiebronnen (gesorteerd van weinig inspanning naar veel inspanning): bestaand rekenmodel met daarin de sturingsregels; ontwerpdocument of basisrioleringsplan (

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel