Van de droogweerafvoer (dwa) moeten de omvang en het verloop in de tijd bekend zijn (zie Droogweerafvoer in stap IV). U legt vast waar de droogweerafvoer het rioolstelsel binnenkomt. Inventariseer dit zo volledig mogelijk. Als de beheergegevens op orde zijn, kan dit snel.

Inwoners

Voor gewone woonwijken kunt u werken met de standaard dwa-profielen voor inwoners (120 l/inw/d en bijbehorende dwa-curve). U hoeft het drinkwaterverbruik niet uitgebreid te inventariseren. Weet u de inwonersaantallen niet? Ga dan uit van het aantal woningen met een gemiddelde bezettingsgraad van 2,2 inwoner per woning (CBS Statline, 2017).

Afwijkend patroon

Voor specifieke situaties kan sprake zijn van een afwijkend patroon. Bij gebieden met bijvoorbeeld veel seizoensgebonden toerisme of een sterk afwijkende bevolkingssamenstelling (bijvoorbeeld een studentenstad) moet u alert zijn op mogelijke variaties over een dag, een week of zelfs een jaar. In die gevallen kunt u via het drinkwaterbedrijf informatie opvragen over het drinkwaterverbruik. Met het oog op privacy krijgt u deze gegevens niet met een kleine ruimtelijke resolutie. Als u geen (goede) gegevens hebt, kunt u bij het gemaal de dwa meten en deze corrigeren voor eventueel aanwezig rioolvreemd water . In modelleringspakketten kunt u niet altijd werken met een variabel inwonersaantal. U kunt dan het afvalwater van recreatie als bedrijfsafvalwater in het model opnemen.

Grote (meet)bedrijven

De droogweerafvoer van bedrijven en instellingen kunt u bij meetbedrijven (grote bedrijven die volgens de Waterschapswet verplicht zijn om hun afvoer naar de riolering te meten) eenvoudig herleiden uit de metingen. In de praktijk rapporteren de bedrijven deze gegevens vaak alleen als jaar- of dagvolume. Bij de beheerder van het bedrijf kunt u uurgegevens of het geschatte lozingspatroon opvragen.

Kleinere bedrijven

Bij kleinere bedrijfslozingen kunt u proberen om via het drinkwaterverbruik de omvang van de lozingen te achterhalen. Maar vanwege privacy en een kleine dichtheid van adressen op bedrijfsterreinen is dit vaak niet goed mogelijk. Bovendien kan het bedrijf ook bedrijfsafvalwater produceren met grondwater dat het zelf uit de bodem haalt. Gegevens uit vergunningen zijn meestal niet toereikend om goed inzicht te krijgen in de droogweerafvoer van bedrijven. In eerste instantie kunt u het best werken met de kentallen en vervolgens aan de hand van metingen bij het gemaal controleren of de orde van grootte klopt.

Tijdelijke droogweerafvoer

Tijdelijke droogweerafvoer (dwa) is bijvoorbeeld de lozing van bronneringswater. De omvang hiervan hoort vast te liggen in een vergunning, maar de daadwerkelijke lozing kan daarvan fors (naar beneden) afwijken. Het meenemen van tijdelijke dwa is vooral relevant als u het hydraulisch functioneren voor een specifieke periode doorrekent. 

Tijdreeksanalyse

Tijdelijke dwa krijgt u het best in beeld met een tijdreeksanalyse op het bij het gemaal verpompte debiet . Dit werkt uiteraard alleen goed als de tijdelijke dwa significant hoger is dan de natuurlijke variatie van de afvoer. Vooral de afvoer van rioolvreemd water uit drainage of grondwater kan daarbij in de tijd overlappen met de tijdelijke dwa uit bronneringen.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel