Kleppen en afsluiters zijn een noodzakelijk kwaad. In de praktijk functioneren ze vaak niet zoals bedoeld. Ook zetten beheerders kleppen en afsluiters vaak in als tijdelijke constructies, die ze vervolgens vergeten. Voor de inventarisatie moet u daarom:

  1. het rioolbeheersysteem raadplegen;
  2. heel kritisch kijken naar verdachte locaties, zoals aansluitingen tussen verschillende bemalingsgebieden met verschillende aanlegjaren of inbreidingen;
  3. in het veld verifiëren hoe kleppen en afsluiters zijn ingesteld en of deze wel functioneren zoals bedoeld. Terugslagkleppen bij riooloverstorten zijn bijvoorbeeld storingsgevoelig, maar ook kleppen in transportleidingen zijn bekende probleemlocaties.

Kortom, wees zeer alert op verschillen tussen theorie en praktijk bij kleppen en afsluiters!

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel