Als onderdeel rioleringsmodel doorrekenen

Als onderdeel van een rioolmodel vereenvoudigt u de voorziening meestal sterk. Net als bij een randvoorziening moeten minimaal de bergende inhoud en de ledigingscapaciteit bekend zijn. De bergende inhoud is vaak beschikbaar via ontwerprapporten of het basisrioleringsplan (BRP ), maar deze kunt u ook afleiden uit een revisietekening. De ledigingscapaciteit wordt net als bij doorlatende verharding bepaald door de doorlatendheid van de bodem en de capaciteit van de eventueel aanwezige drainage. Voor gebeurtenisberekeningen zonder interactie met het grondwater mag u uitgaan van een constante ledigingscapaciteit. De constante ledigingscapaciteit (infiltratiecapaciteit) kunt u inschatten met behulp van de k-waarde van de ondergrond, die u in de ontwerpdocumenten vindt. Als u geen ontwerpdocumenten hebt, kunt u de k-waarden in tabel A gebruiken. Wees in het gebruik ervan voorzichtig, deze getallen hebben een grote onzekerheidsmarge!

Tabel A Richtwaarden verzadigde horizontale doorlatendheidVergroot afbeelding

Infiltratievoorzieningen op particulier terrein

Op particulier terrein komen ook veel infiltratievoorzieningen voor in de vorm van grindsleuven of koffers. Gemeenten registreren gegevens van dergelijke voorzieningen niet of nauwelijks en deze kunt u dus alleen achterhalen door contact op te nemen met de bewoners. Overigens is registratie van particuliere infiltratievoorzieningen wel aan te raden. Door bijvoorbeeld als voorwaarde voor subsidie een revisietekening te eisen, krijgt de gemeente informatie waarmee zij kan bepalen of zij haar voorzieningen kleiner kan dimensioneren en dus kan besparen.

Als individuele voorziening doorrekenen

Als u een infiltratievoorziening als losstaande voorziening modelleert, hebt u meer detailgegevens van de infiltratievoorziening nodig. Denk aan de geometrie, de aard van het vullingsmateriaal (grind, lavakorrels, steenwol), de afmetingen en ligging van een overloopvoorziening tot en met het lozingspunt en de capaciteit van aanwezige drainage. Om te controleren of de aannamen rond de infiltratiecapaciteit kloppen, kunt u een hydraulische test uitvoeren en de testresultaten analyseren met het rekenmodel.

Voor sommige typen infiltratievoorzieningen (zoals een IT- of DIT-riool ) kunt u de gegevens van de geometrie en ligging terugvinden in het rioolbeheersysteem. De gegevens van andere voorzieningen, zoals diepinfiltratie of infiltratiekolken (kolk zonder bodem) moet u meestal achterhalen via ontwerp- of revisietekeningen.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel