Voor gemengde rioolstelsels kunt u rioolvreemd water inschatten met de DWAAS-systematiek. De grootste onzekerheid zit daarbij in het bepalen van de theoretische afvoer, aangezien de drinkwatergegevens niet met de daarvoor noodzakelijke resolutie in ruimte en tijd beschikbaar zijn. Voor traditioneel gemengde rioolstelsels is dit al lastig, maar met de introductie van langzaam leeglopende berging op bijvoorbeeld groene daken wordt het steeds lastiger om de theoretische afvoer eenduidig te bepalen. Toch krijgt u met een analyse van de dynamiek en hoeveelheid rioolvreemd water wel grip op het type rioolvreemd water (wel/niet gerelateerd aan neerslag, seizoen-grondwaterstand of rivierwaterstanden) en daarmee ook op de manier waarop u dit in het rekenmodel kunt opnemen.

Ophogen dwa

Behalve in extreme gevallen is de invloed van rioolvreemd water op het hydraulisch en milieutechnisch functioneren van de riolering beperkt. Voor de modellering kunt u daarom meestal volstaan met het ophogen van de theoretische dwa totdat de berekende afvoer bij DWA overeenkomt met de debietmetingen bij het gemaal.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel