Open watergangen

De actuele gegevens van de open watergangen kunt u afleiden uit het beheerregister van het waterschap. Dit register bevat de gegevens van de huidige situatie op basis van de laatste inmetingen. Als u met de berekeningen de normsituatie wilt toetsen, kunt u de legger van het waterschap gebruiken. Daarin staat het normprofiel. Overigens kan bij beide informatiebronnen de actuele (onderhouds)toestand door begroeiing of verstopping van duikers fors afwijken van de beschikbare data. Als u met de berekeningen het hydraulisch gedrag van het stedelijke watersysteem bij historische buien wilt analyseren, moet u daarom aanvullend via de beheerder informatie verzamelen over de onderhoudstoestand van dat moment.

Greppels

Gegevens van greppels en kleinere watergangen zijn niet altijd beschikbaar via de legger of het beheerregister. Deze kunt u afleiden uit het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). Enige beperking is dat het AHN geen informatie bevat over greppels die tijdens het inmeten onder water stonden.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel