Nieuws

Vernieuwd: grondwater-, doorlatendheidsonderzoek en grondwaterbasis 

Publicatiedatum 08 april 2024

Welke inzichten kan een grondwateronderzoek u verschaffen? Hoe kunt u de doorlatendheid van de bodem bepalen, en wat vertelt dit u over uw bodem? Deze, en veel meer vraagstukken, worden beantwoord in de drie volledig geactualiseerde kennisbankhoofdstukken Basiskennis grondwater, Grondwateronderzoek en Doorlatendheidsonderzoek. Meer weten? U leest nu alles over grondwater en doorlatendheid in onze Kennisbank Stedelijk Water.

Na een intensieve actualisatie zijn maar liefst drie kennisbankhoofdstukken geactualiseerd. In de Kennisbank Stedelijk Water kunt u de betreffende hoofdstukken terugvinden hieronder zetten we ze voor u kort op een rij:

Basiskennis grondwater

In Basiskennis grondwater leest u alles over de basisprincipes van geohydrologie, de bodemopbouw in Nederland en de gevolgen van grondwateroverlast en -onderlast. Dit kennisbankhoofdstuk vormt de basis van wat een stedelijk waterbeheerder moet weten over grondwater om haar of zijn taken goed uit te kunnen voeren volgens de Branchestandaard. U leest onder meer ook over het functioneren van het grondwatersysteem en de richtlijnen voor bijvoorbeeld ontwatering.

Grondwateronderzoek

Grondwateronderzoek gaat dieper de inhoud in. U leest hier meer over het nut, doel en de procestappen van het (laten) uitvoeren van een grondwateronderzoek, het verwerken van (meet)gegevens en de interpretatie daarvan. Ook beschouwt dit kennisbankhoofdstuk de gewenste grondwaterstanden en hoe verschillende typen bouw hier invloed op hebben.

Doorlatendheidsonderzoek

De doorlatendheid van de bodem is in veel gevallen bepalend voor het dimensioneren van diverse afwatersystemen, waaronder infiltratie- en drainagesystemen, maar ook voor onder andere wadi’s. In dit kennisbankhoofdstuk leest u niet alleen het belang van onderzoek naar doorlatendheid, maar ook welke typen doorlatendheidsonderzoek u uit kunt laten voeren en voor welke situatie de meetmethode geschikt is. Daarnaast geeft dit kennisbankhoofdstuk u handvatten om de resultaten van een doorlatendheidsonderzoek beter te kunnen interpreteren. 

Alle nieuwsberichten