Assetmanagement stedelijk water

Assetmanagement stedelijk water is het geheel aan gecoordineerde activiteiten waarmee gemeenten en waterschappen doelmatig werken aan gezond, veilig en duurzaam water. 
 
 
Stedelijk waterbeheer leidt hemel-, afval, grond- en oppervlaktewater in goede banen voor een gezonde, veilige en comfortabele woonomgeving. Nieuwe uitdagingen zoals verantwoording van geleverde prestaties, kennisborging en kostenbeheersing, bieden kansen voor verbetering van beleid en werkwijzen. Het doel is blijvend maximale meerwaarde voor alle betrokken mensen en organisaties.
 
Assetmanagement biedt een denk- en werkwijze om het stedelijk waterbeheer verder te ontwikkelen naar de behoeften van deze tijd, onder meer door:
  • te denken vanuit de belangen van de betrokken mensen en organisaties;
  • keuzes consistent te onderbouwen met een waarderingssystematiek;
  • werkprocessen gestructureerd te verbeteren door resultaten aan doelen terug te koppelen.

Ondersteuning

Bekijk hier de video over de Handreiking Assetmanagement Stedelijk Water.

STOWA en Stichting RIONED ontwikkelen op stedelijk waterbeheer toegesneden hulpmiddelen voor de toepassing van assetmanagement. Doel is verdere vergroting van de doelmatigheid. Mede door goed stedelijk waterbeheer leven we gezond en veilig en kunnen we aangenaam werken, wonen en recreëren. Toch is er noodzaak voor verdere ontwikkeling. Door klimaatverandering, door uitputting van grondstoffen en door integratie van vakgebieden moet het stedelijk waterbeheer zich inhoudelijk aanpassen. Daarbij moet de organisatie inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen zoals bewonersparticipatie, de behoefte aan scherpere verantwoording van doelmatigheid, en de aanstaande pensionering van ervaren medewerkers.

Links naar verdere informatie

Uw suggesties, aanvullingen en correcties zijn welkom. Stuur een e-mail naar Ton Beenen via info@RIONED.org.