Nieuws

Nieuwe publicatie: Inspectie-instrumenten voor persleidingen

Publicatiedatum 04 april 2024

Vanwege oplopende faalfrequentie groeit de behoefte aan betrouwbare informatie over de constructieve staat van afvalwaterpersleidingen. Deze publicatie geeft een onafhankelijke vergelijking van toepassingsmogelijkheden en te bereiken nauwkeurigheden van innovatieve persleidinginspectietechnieken in een testopstelling van het Duitse onderzoeksinstituut IKT.

Professioneel Afvalwatertransport

STOWA en Stichting RIONED werken aan een toepassingsgericht programma om het afvalwatertransport door gemeenten en waterschappen verder te professionaliseren. Dat is nodig want het grootste deel van de ondergrondse infrastructuur is aan het einde van de economische en technische levensduur. Het programma besteedt aandacht aan verbetering van de informatie-ontsluiting, de ontwikkeling van een landelijk registratiesysteem voor incidenten en een gemeenschappelijk kader voor goed beheer. Een werkgroep van beheerders en adviseurs realiseert het programma.

Inspectie van persleidingen

Kennis van de leidingconditie is belangrijk voor het beheer van het afvalwatertransportsysteem. Op dit moment is er echter nauwelijks zicht op de actuele conditie van afvalwaterpersleidingen.
Uit al gedane inspecties blijken grote delen nog goed te zijn. Regelmatig blijkt echter ook dat specifieke delen op korte termijn vervangen moeten worden. Hierdoor groeit de behoefte aan methodes die betrouwbare informatie geven over de constructieve staat van afvalwaterpersleidingen. Het afgelopen decennium zijn daartoe mogelijk geschikte instrumenten ontwikkeld en in de praktijk beproefd. Een onafhankelijke vergelijking van de toepassingsmogelijkheden en te bereiken nauwkeurigheden was nog niet beschikbaar.

Inspectie-instrument passeert leidingdeel met gasbel tijdens de test. Foto: Instituut voor ondergrondse infrastructuur (IKT)Vergroot afbeelding

Testopstelling

De publicatie ‘Beoordeling inspectie-instrumenten voor persleidingen: onderzoek in testopstelling’ beschrijft een onderzoek naar de prestaties en het toepassingsbereik van innovatieve inspectietechnieken in een testopstelling. De testopstelling bevat typische schadepatronen die door de inspectietechnieken kunnen worden opgespoord. De opstelling is gebouwd in de grootschalige testfaciliteit van het Duitse onderzoeksinstituut IKT.

Mooie resultaten

De resultaten laten zien dat ultrasone inspectietechnieken de meeste schades goed kunnen detecteren. De detectie van de locatie van lekkages en wanddikteverlies was correct. De grootte van individuele lekken bleek wel een uitdaging te zijn. Ook afzettingen en ovalisatie werden correct geïdentificeerd in de testopstelling. Inspectie met hydrofoonmeting bleek in de testopstelling gehinderd door de aanwezigheid van (meegevoerde) lucht in de leiding.

Financiering van het onderzoek

We zijn erkentelijk voor de financiële steun van de Europese Unie in het kader van het Horizon 2020-programma via het transnationale innovatieprogramma ‘Samenwerkende Europese laboratoria voor stedelijk waterbeheer (Co-UDlabs)’. Daarnaast ontving het onderzoek een financiële bijdrage van het Fonds Fysieke Leefomgeving.

 

Alle nieuwsberichten