Agenda

01 februari 2018

RIONEDdag 2018

Locatie: Beatrix Theater, Utrecht
Noteert u donderdag 1 februari 2018 vast in uw agenda. Dan vindt de RIONEDdag 2018 plaats.

12 oktober 2017

STOWA symposium 'Stedelijk water: Brandstof voor de circulaire stad'

Locatie: Seats tot Meet, Utrecht
De bijeenkomst richt zich op beleidsmedewerkers op gebied van duurzaamheid, ruimtelijke ontwikkeling en water van gemeenten en waterschappen, adviseurs en deskundigen en onderzoekers betrokken bij de circulaire stad.  Meer informatie

06 oktober 2017

4e bijeenkomst Landelijk Platform Meten en Monitoren in de afvalwaterketen

Locatie: Waterschap Zuiderzeeland, Lelystad
Op donderdag 5 oktober komt het Landelijk Platform Meten en Monitoren (LPMM) voor de vierde keer bij elkaar. Ben jij waar je wilt zijn? Wat is er nodig om verder te komen? Meer informatie  Meer informatie

02 oktober 2017

Deadline aanmelden RIONEDinnovatieprijs 2018

Locatie: Beatrix Theater, Utrecht
Stichting RIONED wil de innovatie in het stedelijk waterbeheer en de riolering stimuleren door een podium te bieden waar organisaties (bedrijven én overheden) hun innovatie kunnen tonen. Elk jaar kiezen de deelnemers van de RIONEDdag wie de RIONEDinnovatieprijs wint. Meld NU aan!

28 september 2017

Mini- en maxicursussen september

Locatie: Jaarbeurs te Utrecht
Praktijkgerichte halfdaagse en dagcursussen voor en door rioleringsbeheerders, beleidsmedewerkers riolering en water en projectleiders civiele techniek.  Meer informatie

28 september 2017

STOWA Platformdag Nieuwe Sanitatie

Locatie: Seats to Meet, Amersfoort
Het thema gezondheid is niet alleen bij centrale, maar ook bij nieuwe sanitatie actueel. Afvalwater, oppervlaktewater en afstromend regenwater kunnen ziekteverwekkende organismen en microverontreinigingen bevatten die onze gezondheid kunnen aantasten. Via waterzuiveringsinstallaties, (regenwater)overstorten en dergelijke komen deze deels in het milieu terecht en is er contact met mens en dier mogelijk. Hoe erg is het en wat zouden we eraan kunnen doen?  Meer informatie