Agenda

28 september 2017

Mini- en maxicursussen september

Locatie: Jaarbeurs te Utrecht
Praktijkgerichte halfdaagse en dagcursussen voor en door rioleringsbeheerders, beleidsmedewerkers riolering en water en projectleiders civiele techniek.  Meer informatie

08 juni 2017

STOWA studiedag: Hoe ontstenen we de stad?

Locatie: De Unie te Culemborg
Het ontstenen van de stad. Het is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Want daarvoor moeten bewoners zelf aan de slag. Tijdens deze studiedag verkent STOWA de mogelijkheden voor gemeenten en waterschappen om burgers te stimuleren hun tuin te vergroenen en hen daarbij te helpen. Er komen sprekers aan het woord die hier al de nodige ervaring mee hebben opgedaan. Meer informatie.

30 mei 2017

11e Afvalwaterketensymposium

Locatie: de Observant te Amersfoort
STOWA en Stichting RIONED organiseren het jaarlijkse afvalwaterketensymposium. Tijdens het symposium brengen we u op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen op dit gebied. Dat gebeurt aan de hand van vier thema's: data voor doelmatig werken, klimaatmitigatie in de afvalwaterketen, waterkwaliteit en circulaire economie.  Meer informatie