Ter visie

Reageer op GWSW-conceptversie 1.6.1

Publicatiedatum 19 april 2024 Reageren uiterlijk 24 mei 2024

De nieuwe GWSW-versie bevat een groot aantal algemene verbeteringen en daarnaast de ontwerpen van drie deelmodellen-in-ontwikkeling (Persleidingen, Gemalen en Maatregelen). De vaste GWSW werkgroepen hebben de voorgestelde wijzigingen in het datamodel beoordeeld en akkoord bevonden voor publieke review. Lees meer over de totstandkoming en geef uw reactie.

U kunt reageren op de conceptversie van 19 april tot 24 mei 2024. Dat kan via gwsw@rioned.org  en via onze review-site

Totstandkoming versie 1.6.1

De review betreft een aantal kleine verbeteringen en aanscherpingen als gevolg van meldingen van gebruikers, adviseurs, modelleurs en applicatiebouwers. De vaste GWSW werkgroepen hebben afgelopen tijd de voorgestelde wijzigingen in het datamodel beoordeeld en voor tervisielegging vastgesteld. Na de reviewperiode gaat het GWSW-team de feedback analyseren, waar nodig met de betreffende werkgroepen bespreken en de uitkomsten in het GWSW-datamodel verwerken. 
Dan volgt formele toetsing en vaststelling door het Centraal College van Deskundigen Datastandaarden (op 5 juli 2024). In de weken erna rondt het GWSW-team het model af en zal dat uiterlijk in augustus publiceren. Daarna kunnen applicatiebouwers het model implementeren en gebruikers ermee werken.

Drie deelmodellen in ontwikkeling

Tegelijk met de concrete wijzigingsvoorstellen publiceren we ook de beschrijvingen van drie deelmodellen-in-ontwikkeling Persleidingen, Gemalen en Maatregelen. 

  • Persleidingen - Met dit deelmodel worden gegevens over persleidingen en appendages eenduidig gedefinieerd en vastgelegd.
  • Gemalen - Dit deelmodel bevat een standaard voor het vastleggen en uitwisselen van gegevens van gemalen, hun conditie en de meet- en stuurdata.
  • Maatregelen - Dit deelmodel specificeert de gegevensbehoefte en data-uitwisseling bij maatregelen (projecten) zoals riool-renovatie en -onderhoud.

Vooral de deelmodellen Gemalen en Maatregelen zijn nog niet volwassen en liggen nog niet ter vaststelling voor. Wel verwelkomen we uiteraard verbetervoorstellen.
De volledige set wijzigingsvoorstellen en de links naar de beschrijvingen van de drie deelmodellen staan op https://data.gwsw.nl/1.6.1/Basis
 

Alle artikelen ter visie