Nieuws

20 september 2017

Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie: intensiever doorgaan

Voor heel Nederland kijken naar de gevolgen van zware regen en daarover in gesprek gaan. Deze opgave van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie betekent dat gemeenten versneld doorgaan op de ingeslagen weg.  Meer informatie

20 september 2017

Kennisbank over klimaatverandering, hevige buien en riolering

We bieden praktische hulp en achtergrondinformatie bij de probleemanalyse, mogelijke oplossingen en maatregelen. Zodat u effectief kunt anticiperen op extreme buien en andere weersextremen.  Meer informatie

20 september 2017

Stresstest volgens het DPRA

De gestandaardiseerde stresstest van het DPRA is nog niet gereed. We beschrijven de bedoeling en de stand van zaken.  Meer informatie

20 september 2017

Voor elke bui de juiste aanpak

De hoeveelheid water die per bui naar beneden komt, verschilt sterk en daardoor de maatregelen die zinvol zijn. De tablet-presentatie ‘Miezeren of plenzen’ legt uit hoe dit zit.  Meer informatie

19 september 2017

Bestuurlijke visie: Klimaatverandering, hevige buien en riolering

Dit visiedocument uit 2007 heeft niets aan actualiteit ingeboet! Stichting RIONED beschrijft hierin de aanpak van hevige regenbuien in het stedelijk waterbeheer.  Meer informatie

19 september 2017

Gemeenten investeren jaarlijks ruim 200 miljoen euro tegen regenwateroverlast

De gemeenten treffen al maatregelen om het toenemende aantal zomerse hoosbuien op te vangen. Een derde van de jaarlijkse rioleringsinvesteringen is mede gericht op het voorkomen van problemen door felle regen.  Meer informatie

05 september 2017

Bewoners helpen wateroverlast in beeld brengen

Foto’s en filmpjes van wateroverlast bij extreme regen kunnen van grote waarde zijn voor gemeenten, zo ervaren Zwolle en Ooststellingwerf.  Meer informatie

05 september 2017

Mist u de Leidraad riolering?

De Leidraad riolering is opgegaan in de Kennisbank Stedelijk Water waar u nu alle kennis van Stichting RIONED vindt. Bekijk de verwijzingspagina als u Leidraadmodules zoekt.  Meer informatie

05 september 2017

RIONEDinnovatieprijs: inschrijven tot 3 oktober

Hebt u een vernieuwend product of proces, een originele dienst of verfrissend beleid? Meld uw idee uiterlijk 2 oktober 2017 aan en ding mee naar de RIONEDinnovatieprijs 2018.  Meer informatie

05 september 2017

Week van Ons Water over wateroverlast

Van 18 t/m 25 oktober 2017 is de najaars-Week van Ons Water (WvOW) om waterbewustzijn te verhogen. Het thema is wateroverlast. Meld uw publieksactiviteiten aan en profiteer van de landelijke campagne.  Meer informatie

04 september 2017

Cursussen aan Wateropleidingen overgedragen

Op 14 augustus 2017 zijn de cursussen die Stichting RIONED verzorgde rond rioolinspectie overgedragen aan Wateropleidingen.  Meer informatie

04 september 2017

Promotieonderzoek naar lekkende riolering en persleidingen

Bram Stegeman onderzoekt de komende vier jaar aan de TU Delft methoden om lekkage uit riolen en afvalwaterpersleidingen te meten. In dit artikel vertelt hij over zijn onderzoek.  Meer informatie

04 september 2017

Vierde promotieonderzoek succesvol afgerond

Het promotieonderzoek ‘Evaluatie van sturing in stedelijke afvalwatersystemen’ is het vierde binnen het Kennisprogramma Urban Drainage dat succesvol is afgerond.  Meer informatie

04 juli 2017

Overdracht inspectiecursussen naar Wateropleidingen

Stichting RIONED draagt deze maand de cursussen rond inspecteren en beoordelen van de riolering over aan Wateropleidingen.  Meer informatie

22 juni 2017

Wint uw idee de RIONEDinnovatieprijs 2018?

Is uw product, dienst, proces of beleid de beste innovatie in het stedelijk waterbeheer dit jaar? Meld uw idee uiterlijk 2 oktober 2017 aan en ding mee naar de RIONEDinnovatieprijs 2018.  Meer informatie