Nieuws

12 juni 2018

Centrale opslag liggingsgegevens door nieuwe wet

De WIBON eist dat gemeenten vanaf 1 januari 2019 de liggingsgegevens van hun netwerken via de KLIC-voorziening volgens het IMKL2015-formaat ontsluiten. Begin nu met de voorbereiding!   Meer informatie

11 juni 2018

Werkbezoek Klimaatverandering in Vlaanderen en Nederland

VLARIO en Stichting RIONED organiseren op 11 oktober in Antwerpen de derde Vlaams/Nederlandse kennisuitwisselingsdag. Het thema is: klimaatverandering en de ruimtelijke gevolgen.  Meer informatie

10 juni 2018

Studiereis Klimaatverandering Nantes (F). Ook per trein

Midden-Frankrijk heeft ons klimaat in 2050. Stadswerk en RIONED helpen u op 12-14 september concrete ideeën opdoen voor een klimaatadaptatieve openbare ruimte. Ook treinreis mogelijk.  Meer informatie

09 juni 2018

Hoosbuien en wateroverlast vragen om snelle actie

Waterschappen, provincies en gemeenten hebben het kabinet verzocht om snel financiële middelen beschikbaar te stellen om de integrale aanpak van klimaatadaptatie mogelijk te maken.  Meer informatie

08 juni 2018

VNG-ledenbrief 'Voortgang Samenwerken aan Water'

Hoe staat het met de regionale samenwerking in de waterketen? Welke resultaten zijn bereikt om de kosten(stijging) te beperken, de kwaliteit te vergroten en de kwetsbaarheid te verminderen?  Meer informatie

07 juni 2018

Volop enthousiasme tijdens Down the Drain 2018

Ruim 180 hbo-studenten deden op donderdag 24 mei actief mee met de minicolleges en de Urban Drainage Game tijdens het jaarlijkse kennis- en carrière-event van Stichting RIONED.  Meer informatie

06 juni 2018

Nodig een meeloper uit!

Eind september is de week van de WOW-factor (Water ontmoet Water). Doe mee door meeloopplekken aan te bieden of door zelf mee te lopen bij een andere organisatie en van elkaar te leren.  Meer informatie

22 mei 2018

Stresstest regenwateroverlast: enkele aandachtspunten

Waarop moet u zoal letten bij de stresstest en de bestrijding van regenwateroverlast in stedelijk gebied? Dit artikel beschrijft enkele belangrijke aandachtspunten.  Meer informatie

20 mei 2018

Zoeken in de Kennisbank? Stel uw vraag dan als hele zin!

Veel mensen zoeken met één of enkele termen. De zoekmachine van de Kennisbank Stedelijk Waterbeheer werkt beter en makkelijker als u een zin intypt! Zoals: “Wanneer kan ik een wadi machinaal maaien?”  Meer informatie

18 mei 2018

Ipigs-Event bij Waternet druk bezocht

Het eerste Ipigs-Event op vrijdag 18 mei bracht ruim 70 deelnemers bij elkaar voor kennisuitwisseling over inline-inspectietechnieken voor geheel gevulde drink- en afvalwaterleidingen.  Meer informatie

15 mei 2018

Uitschrijven altijd mogelijk

Op 25 mei gaat de nieuwe privacywet in. Dan heeft Stichting RIONED uw toestemming nodig om nieuwsbrieven toe te zenden. Mocht u toezending ongewenst vinden, dan kunt u zelf uitschrijven.  Meer informatie

08 mei 2018

Actuele informatie voor (nieuwe) gemeentebestuurders

De vernieuwde website www.rioolenraad.nl informeert raadsleden en wethouders over bestuurlijke keuzes rond stedelijk waterbeheer en riolering. Gebruik de site om uw bestuur te informeren.   Meer informatie

07 mei 2018

Nieuwe statistieken extreme buien

STOWA publiceerde onlangs het rapport ‘Nieuwe neerslagstatistieken voor korte tijdsduren’ over neerslaghoeveelheden om te gebruiken bij modelberekeningen.  Meer informatie

06 mei 2018

Hoe gaat Stichting RIONED om met persoonsgegevens?

Stichting RIONED hecht veel waarde aan de bescherming van persoonlijke gegevens. Onze nieuwe Privacy statement beschrijft welke gegevens waarvoor gebruikt, bewaard en aan derden verstrekt worden.  Meer informatie

25 april 2018

Groen/blauwe daken: functioneren in beeld

Dit artikel beschrijft hoe met enkele eenvoudige metingen en simulaties met buien en tijdreeksen in RainTools het functioneren van een groen/blauw dak goed in beeld is te brengen.  Meer informatie

24 april 2018

Voorbereiding Rioolinspectie-nieuwe-stijl van start

Drie werkgroepen met vertegenwoordigers van de belanghebbenden gaan van start om de hulpmiddelen voor de nieuwe werkwijze voor rioolinspectie te ontwikkelen. Gezocht: meedenkers namens gemeenten.  Meer informatie

21 april 2018

Sturen op het omgaan met regenwater onder de Omgevingswet

Artikel uit Water Governance waarin Gert Dekker en Kryštof Krijt de lozingsregels van regenwater gebruiken om de instrumenten toe te lichten die de Omgevingswet decentrale overheden gaat geven.   Meer informatie

10 april 2018

Innovatieprogramma voor professioneel persleidingenbeheer

In een reeks samenhangende projecten ontwikkelen Stichting RIONED en STOWA innovatieve methoden om het persleidingenbeheer verder te professionaliseren.  Meer informatie

09 april 2018

GIS-presentatie van GWSW-conforme datasets

Ontsluit uw gemeente uw dataset(s) volgens de GWSW-standaard? Dan kunt u daaruit nu ook direct GIS-kaarten met objecten en systemen maken voor beheer, analyse en informatie-uitwisseling.  Meer informatie

08 april 2018

Huishouden betaalt 194 euro voor riolering

In 2018 bedraagt de gemiddelde rioolheffing voor een meerpersoonshuishouden 194 euro, een stijging met 0,8%. De inflatie bedroeg in 2017 1,4%. Dit blijkt uit de Atlas van de lokale lasten 2018 van het COELO.  Meer informatie