Nieuws

10 september 2019

Jan Rotmans gastspreker tijdens de RIONEDdag 2020

Op 6 februari 2020 sluit hoogleraar transitiekunde & duurzaamheid Jan Rotmans de RIONEDdag af. Hij zal het stedelijk waterbeheer in een breed en prikkelend perspectief plaatsen.  Meer informatie

10 september 2019

Joost van Oostrum nieuwe voorzitter Stichting RIONED

Per 1 september is Joost van Oostrum (burgemeester van Berkelland) onafhankelijk voorzitter van Stichting RIONED. Hij volgt Hans Gaillard (burgemeester van Son en Breugel) op, die aftreedt omdat zijn maximale zittingstermijn erop zit.  Meer informatie

10 september 2019

Innovaties bekijken en insturen

Vergeet niet om uiterlijk 7 oktober uw innovatie in te sturen als u wilt meedingen naar de RIONEDinnovatieprijs 2020. Benieuwd naar de overige deelnemers? Bekijk de inzendingen op onze site en geef uw mening.  Meer informatie

10 september 2019

BOR-MELD: Leren van meldingen over de openbare ruimte

Weg met het woud van onvolledige en onderling onvergelijkbare meldingensystemen. Met de integrale methodiek BOR-MELD van CROW en Stichting RIONED haalt u – zonder veel aanpassingen in uw meldingenproces – eenvoudig belangrijke beheerinformatie uit meldingen over de openbare ruimte.  Meer informatie

10 september 2019

Studiedag 'Over last van wateroverlast'

Op 10 oktober 2019 organiseren STOWA en Stichting RIONED in het Beatrixtheater te Utrecht de studiedag 'Over last van wateroverlast'.  Meer informatie

10 september 2019

Graag uw reactie op modelprogramma-van-eisen visuele inspectie

Per 2020 gaan we inspecteren volgens de Europese norm NEN-EN 13508-2+A1:2011. Om contractvorming te verbeteren, is een modelprogramma-van-eisen opgesteld, dat nu ter consultatie ligt. U kunt tot 25 september 2019 reageren.  Meer informatie

28 augustus 2019

Peter Glas opent de RIONEDdag 2020

Het programma voor de RIONEDdag op 6 februari 2020 begint vorm te krijgen. We lichten alvast een tipje van de sluier op: Deltacommissaris Peter Glas geeft zijn visie op prioriteiten en aanpak van de klimaatadaptatie.  Meer informatie

28 augustus 2019

Referentieoppervlak, van mm naar m3 en terug

In de communicatie met bewoners over waterberging op hun perceel, drukken waterprofessionals de inhoud meestal uit in een neerslaghoogtemaat; in mm. Maar de winkel verkoopt aan particulieren voorzieningen met een bepaald volume in m3. Hoe leg je aan een particulier uit wat zo’n mm maat praktisch betekent en hoe je hier mee kunt rekenen?  Meer informatie

28 augustus 2019

Graag uw reactie op model Programma van Eisen visuele inspectie

Per 2020 gaan we inspecteren volgens de Europese norm NEN-EN 13508-2+A1:2011. Om contractvorming te verbeteren, is een model Programma van Eisen opgesteld en dat ligt nu ter visie. U kunt tot 25 september 2019 reageren.  Meer informatie

28 augustus 2019

Herinnering: infobijeenkomsten rioolinspectie nieuwe stijl

Speciaal voor rioleringsbeheerders, -projectleiders en -adviseurs geven Vereniging Afvalbedrijven en Stichting RIONED in september en oktober 2019 een toelichting op de rioolinspectie nieuwe stijl in Wolvega, Enschede, Delft, Boxtel en Harderwijk. Deelname is gratis, u kunt u nog aanmelden.  Meer informatie

28 augustus 2019

Aanvullingen voor fotodatabank welkom

In onze fotodatabank staan inmiddels ruim 2.500 beelden die u als begunstiger van Stichting RIONED gratis kunt gebruiken. Hebt u foto’s van bijzondere situaties, zoals een werkende overstort of water in een woning, die u wilt delen met vakgenoten? Aanvullingen zijn altijd welkom!  Meer informatie

28 augustus 2019

Drie nieuwe bestuursleden Stichting RIONED

Het bestuur van Stichting RIONED heeft drie nieuwe gezichten: Marieke Moorman, Hans Mascini en Robbert Loos. Zij vervangen Joost van Oostrum, Gabriël Spruijt en Peter de Jong, die de maximale zittingstermijn hebben volgemaakt.  Meer informatie

28 augustus 2019

Nieuw proefschrift over relatie tussen rioolonderhoud en water op straat

Het promotieonderzoek van Marco van Bijnen laat zien dat achterstallig rioolonderhoud de kans op water op straat kan verdubbelen, met als gevolg een groter risico op contact met afvalwater.  Meer informatie

19 juli 2019

Consultatie GWSW voor pas-toe-of-leg-uit-lijst

Het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water is door Stichting RIONED aangemeld voor de pas-toe-of-leg-uit lijst van het Forum Standaardisatie. De toetsing aan de inhoudelijke goedkeuringscriteria zijn vastgelegd in een expertadvies. Het Forum houdt tot 2 september a.s. een publieke consultatie over deze aanmelding.

10 juli 2019

RIONED Routekaart (2019 – 2020)

Klimaatverandering, gegevensgebruik, professionaliteit en doelmatigheid zijn  grote opgaven in het stedelijk waterbeheer. In de Routekaart 2019 – 2020 staat hoe Stichting RIONED de vakwereld hierin ondersteunt.  Meer informatie

10 juli 2019

Komt u de normcommissie Afvalwatertechniek versterken?

Gezocht: twee gemeentelijke vertegenwoordigers om namens Stichting RIONED mee te beslissen over de normen voor onze sector. Reacties ontvangen we graag uiterlijk 30 september 2019.  Meer informatie

10 juli 2019

Nieuw kennisbankonderdeel 'vgs' ondersteunt beheerders

De Kennisbank Stedelijk Water bevat nu alle beschikbare kennis over verbeterd gescheiden stelsels (vgs). Daarmee kunt u uw vgs-stelsels beter ontwerpen, beheren, optimaliseren en heroverwegen.  Meer informatie

10 juli 2019

Kennisbankonderdeel 'Beheer vrijvervalriolering' geactualiseerd

In dit vernieuwde kennisbankonderdeel vindt u handvatten om onderbouwd keuzes te maken voor beheermaatregelen waarmee u de toestand van rioleringsobjecten kunt herstellen.  Meer informatie

10 juli 2019

Vernieuwd: Kennisbankonderdeel 'Communicatie'

Als stedelijk waterbeheerder hoeft u geen communicatiespecialist te zijn, maar u hebt wel enige basiskennis van communicatie nodig. Dit onderdeel van de Kennisbank Stedelijk water geeft u die basisinformatie.  Meer informatie

10 juli 2019

Auteurspool kennisbank uitgebreid

We zijn blij met de aanvulling van de auteurspool met 15 deskundigen. Nu kunnen we voortvarend verder met de geplande actualisaties van de kennisbank. Wij danken alle 43 kandidaten voor hun interesse en moeite.  Meer informatie