Nieuws

09 oktober 2018

Welk van de 12 innovaties is het best?

Bekijk alle inzendingen voor de RIONEDinnovatieprijs 2019 en plaats hierbij uw vragen of opmerkingen. Op 18 oktober bepaalt de commissie de nominaties. De winnaar kiest u tijdens de RIONEDdag 2019.  Meer informatie

09 oktober 2018

Digitaliseringskoers: de vrijblijvendheid voorbij

Het bestuur en bureau van Stichting RIONED hebben strategische uitgangspunten en ambities bepaald voor verdere digitalisering ten behoeve van het stedelijk waterbeheer.  Meer informatie

09 oktober 2018

Wat beïnvloedt de prestaties van het stedelijk water?

Het stappenplan voor risicogestuurd stedelijk waterbeheer ordent feiten over prestaties, risico’s en kosten. In dit artikel leest u hoe u de kans op risico’s kunt inschatten met onderzoek naar invloeden op de prestaties.  Meer informatie

09 oktober 2018

Eerste opgeleide GWSW-adviseurs nu beschikbaar

Recentelijk hebben de eerste drie adviseurs de masterclass GWSW-advisering succesvol doorlopen. Zij zijn nu beschikbaar om uw gemeente te helpen de beheergegevens GWSW-conform te maken.  Meer informatie

09 oktober 2018

Uitgangspunten classificatie inspectiewaarnemingen vastgesteld

Rioolinspectie nieuwe stijl betekent dat beheerders zelf gaan classificeren. De RIONEDwerkgroep Classificatie heeft kaders vastgesteld voor de toekomstige klassenindeling.  Meer informatie

09 oktober 2018

Deltaprogramma 2019: wat zijn de belangrijkste punten?

Op Prinsjesdag verscheen het nieuwe Deltaprogramma. De VNG maakte een zeer bondige samenvatting met de belangrijkste punten.  Meer informatie

25 september 2018

Ervaringen pilotdeelnemers: branchestandaard wérkt!

Enkele regio’s hebben de Branchestandaard gemeentelijke watertaken als pilot doorlopen. In augustus kwamen zij bijeen om ervaringen uit te wisselen. De resultaten vinden zij zeker de moeite waard.  Meer informatie

25 september 2018

Hoe meet u maatschappelijke meerwaarde?

Risicogestuurd beheer geeft inzicht in de verhouding tussen maatschappelijke meerwaarde, risico’s en totale kosten. In dit artikel leest u hoe u de maatschappelijke meerwaarde meet en toetst met prestatie-indicatoren.  Meer informatie

25 september 2018

Nieuwe emissiegetallen riooloverstorten

De cijfers van emissies vanuit riooloverstorten zijn geactualiseerd en te gebruiken bij beleidsvorming voor waterkwaliteitsvraagstukken.  Meer informatie

22 september 2018

Reageer op herziene Praktijkrichtlijn Buitenriolering

De herziene praktijkrichtlijn Buitenriolering NEN 3218 is in concept klaar en ligt ter commentaar voor. U kunt tot 15 december 2018 bij NEN reageren.   Meer informatie

05 september 2018

Bent u klaar voor de WIBON?

Per 1 januari 2019 moet uw gemeente haar netwerkinformatie via het KLIC-WIN-systeem ontsluiten. Dat is goed (zelf) te doen, maar vraagt wel om wat aanpassingen.  Meer informatie

05 september 2018

Stappenplan voor risicogestuurd beheer

Dit stappenplan voor onderbouwing van keuzes op basis van maatschappelijke kosten en baten biedt u een inhoudelijke basis voor integraal beheer van de buitenruimte met consistentie van bestuur tot uitvoering.  Meer informatie

04 september 2018

Trainees stedelijk water bieden zich aan

Bent u op zoek naar een starter die bereid is om de handen uit de mouwen te steken op het gebied van stedelijk water? Bied dan een plek aan een Nationaal Watertrainee!  Meer informatie

08 juli 2018

2018 testjaar voor handreiking waterevenementen

STOWA en Stichting RIONED hebben een concept-protocol ontwikkeld om initiatiefnemers en overheden te helpen bij de afweging of, en zo ja, hoe waterevenementen met acceptabele gezondheidsrisico’s kunnen doorgaan.   Meer informatie