Nieuws

11 juni 2019

Stichting RIONED partner in aquathermie

Afval- en oppervlaktewater kunnen in potentie veel bijdragen aan warmte en koeling. Zo’n 40 organisaties, waaronder Stichting RIONED, steunen de Green Deal Aquathermie om de mogelijkheden te onderzoeken en promoten.  Meer informatie

12 juni 2019

RIONEDinnovatieprijs 2020: heb jij het beste idee?

Is jouw product, dienst, proces of beleid een innovatie in het stedelijk waterbeheer die gezien mag worden? Meld je idee uiterlijk 7 oktober 2019 aan en ding mee naar de RIONEDinnovatieprijs 2020.  Meer informatie

11 juni 2019

Hemelwaterberging op eigen terrein

STOWA en Stichting RIONED introduceren een scorings-methodiek waarmee u beleid rond hemelwatermaatregelen op particulier terrein kunt onderbouwen en bewoners en bedrijven kunt stimuleren maatregelen te nemen.  Meer informatie

11 juni 2019

Vacature: beheerder/projectleider datamodellen (24-28 uur per week)

Stichting RIONED wil haar team graag aanvullen met een zelfstandige, deskundige functioneel beheerder en projectleider voor het beheer, de ontwikkeling en de adoptie van het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW). Iets voor jou of iemand die je kent?  Meer informatie

04 juni 2019

Reageer op actualisaties Kennisbank

Op dit moment liggen zowel het hydraulisch functioneren als vrijwel het gehele juridische gedeelte ter visie voor commentaar. Beide zijn natuurlijk heel actueel. Wij ontvangen graag uw reactie uiterlijk maandag 1 juli.  Meer informatie

15 mei 2019

Kennisbank 'Kostenverhaal' geactualiseerd

In het vernieuwde kennisbankonderdeel Kostenverhaal leest u hoe u volgens de huidige regels rioleringszorgkosten berekent en de rioolheffing vormgeeft. Ook krijgt u inzicht in de consequenties van mogelijke keuzes.  Meer informatie

15 mei 2019

Handreiking voor evenementen met en rondom water

Hoe weeg je af of, en zo ja hoe, waterevenementen kunnen doorgaan met acceptabele gezondheidsrisico’s? STOWA en Stichting RIONED hebben een handreiking ontwikkeld voor de organisatie van veilige waterevenementen.  Meer informatie

15 mei 2019

BGT-inlooptabel voor rioleringsmodellen

Nelen & Schuurmans en Stichting RIONED presenteren een voorstel voor een BGT-gebaseerde inlooptabel voor rioleringsmodellen. Wij nodigen u uit dit te gaan gebruiken en mee te denken om het te verbeteren.  Meer informatie

15 mei 2019

Verkennend onderzoek ontwikkeling bodemkwaliteit wadi's

Hoe is het gesteld met de bodemkwaliteit van wadi’s? Met de nieuwe meettechniek XRF is een oriënterend onderzoek gedaan bij dertig wadi’s in Nederland.  Meer informatie

15 mei 2019

Begeleidingscommissies Kennisbank Stedelijk Water

Begeleidingscommissies (BC’s) letten erop dat de ontwikkelde kennis voor de kennisbank aansluit op de praktijk. Bekijk wie er in BC's van lopende en afgeronde aanvullingen en actualisaties zitten.  Meer informatie

23 april 2019

Nieuw: Classificatiemethodiek toestandsaspecten

Dit digitale rapport bevat de herziene classificatiemethodiek van toestandsaspecten bij visuele inspectie op basis van de Europese norm EN 13508-2, die eind 2019 de NEN 3399 vervangt.  Meer informatie

23 april 2019

Studiereis naar Zürich, 's werelds duurzaamste stad

Hoe gaat Zürich om met de energietransitie, gezondheids- en klimaatadaptatievraagstukken en de wens om te vergroenen bij meer verstedelijking? Ga 18 t/m 20 september met ons mee en laat je inspireren!  Meer informatie

23 april 2019

Verslag en presentaties bijeenkomst Nieuwe Sanitatie

Op 10 april vond in Amersfoort de bijeenkomst Nieuwe Sanitatie plaats met als thema ‘Kennis en Informatievoorziening’. Lees het verslag en bekijk de presentaties op de website van STOWA.  Meer informatie

11 april 2019

Stichting RIONED committeert zich met dertig partijen aan DigiDealGO

Samen, slimmer en sneller. Dat zijn de sleutelbegrippen van de DigiDeal voor de Gebouwde Omgeving (DigiDealGO). Die op 11 april 2019 door ruim dertig organisaties, waaronder Stichting RIONED, is bekrachtigd.  Meer informatie

09 april 2019

Nieuw: Leidraad Visuele inspectie nieuwe stijl

Praktisch hulpmiddel voor inspectieopdrachten op basis van de Europese norm EN 13508-2 die eind dit jaar de NEN 3399 vervangt. Wat meet een inspecteur en welke detailinformatie kan de beheerder verwachten?  Meer informatie

09 april 2019

Verslag studiedag Professioneel persleidingenbeheer

Op dinsdag 19 maart wisselden 85 vakgenoten in Gorinchem uitgebreid van gedachten over het beheer van persleidingen. De rode draad was: zijn de prestaties, risico's en kosten van persleidingen voldoende in beeld?  Meer informatie

05 september 2018

Stappenplan voor risicogestuurd beheer

Dit stappenplan voor onderbouwing van keuzes op basis van maatschappelijke kosten en baten biedt u een inhoudelijke basis voor integraal beheer van de buitenruimte met consistentie van bestuur tot uitvoering.  Meer informatie

04 september 2018

Trainees stedelijk water bieden zich aan

Bent u op zoek naar een starter die bereid is om de handen uit de mouwen te steken op het gebied van stedelijk water? Bied dan een plek aan een Nationaal Watertrainee!  Meer informatie

08 juli 2018

2018 testjaar voor handreiking waterevenementen

STOWA en Stichting RIONED hebben een concept-protocol ontwikkeld om initiatiefnemers en overheden te helpen bij de afweging of, en zo ja, hoe waterevenementen met acceptabele gezondheidsrisico’s kunnen doorgaan.   Meer informatie