Nieuws

10 april 2018

Innovatieprogramma voor professioneel persleidingenbeheer

In een reeks samenhangende projecten ontwikkelen Stichting RIONED en STOWA innovatieve methoden om het persleidingenbeheer verder te professionaliseren.  Meer informatie

09 april 2018

GIS-presentatie van GWSW-conforme datasets

Ontsluit uw gemeente uw dataset(s) volgens de GWSW-standaard? Dan kunt u daaruit nu ook direct GIS-kaarten met objecten en systemen maken voor beheer, analyse en informatie-uitwisseling.  Meer informatie

08 april 2018

Huishouden betaalt 194 euro voor riolering

In 2018 bedraagt de gemiddelde rioolheffing voor een meerpersoonshuishouden 194 euro, een stijging met 0,8%. De inflatie bedroeg in 2017 1,4%. Dit blijkt uit de Atlas van de lokale lasten 2018 van het COELO.  Meer informatie

07 april 2018

Nieuwe leergang Basisopleiding Riolering

In september start in Utrecht en Zwolle de Basisopleiding Riolering. Deze avondopleiding op hbo-niveau is verdeeld in drie modules: Context en zorgplichten, Ontwerpen en Beheren.   Meer informatie

06 april 2018

Herinnering: klimaatstudiereis naar Nantes

In september 2018 maken we met vakgenoten een studiereis naar Nantes om klimaatadaptiekennis op te doen en toepasbaar te maken voor de Nederlandse praktijk. Gaat u mee?  Meer informatie

27 maart 2018

Risicodatabank ondersteunt risicogestuurd beheer

De Risicodatabank Stedelijk Waterbeheer is nu beschikbaar om uw risicogestuurd beheer te ondersteunen met data over oorzaken en gevolgen van risico’s.   Meer informatie

26 maart 2018

Landelijk onderzoek naar oorzaken rioolinstortingen

Stichting RIONED start in april een onderzoek onder rioleringsbeheerders om voor de risicodatabank informatie te verzamelen die inzicht kan geven in de oorzaken van rioolinstortingen.  Meer informatie

23 maart 2018

NEN 3215 gebouw- en perceelbuitenriolering ter commentaar

De norm NEN 3215+C1 over gebouwriolering en buitenriolering binnen de perceelgrenzen is herzien. Het normontwerp is nu voor commentaar tot 1 juni 2018.  Meer informatie

14 maart 2018

Nieuw: Rapport rol afvalwater bij antibioticaresistentie

Deze STOWA/RIONEDpublicatie geeft inzicht in de rol van rwzi’s, overstorten en foutaansluitingen bij de verspreiding van antibioticaresistentie naar oppervlaktewater.  Meer informatie

13 maart 2018

Ambitieuze klimaatstudiereis naar Nantes

In september 2018 maken we met vakgenoten een studiereis naar Nantes om klimaatadaptie te bestuderen en concrete aanbevelingen te doen voor de Nederlandse praktijk. Gaat u mee?  Meer informatie

12 maart 2018

Rioleringskennis in beweging

De Branchestandaard Gemeentelijke Watertaken helpt gemeenten en samenwerkingsregio’s om de personele kwetsbaarheid te verminderen en de kwaliteit te verbeteren. Lees het 'Water Governance' artikel.  Meer informatie

11 maart 2018

Cursus 'Grondwateroverlast in bebouwd gebied'

In juni start de cursus ‘Grondwateroverlast in bebouwd gebied’ over beleid, verantwoordelijkheden, communicatie, analyse en technische maatregelen rond (grond)wateroverlast en -onderlast.  Meer informatie

28 februari 2018

Ontwikkelingen meten neerslag in en om de stad

Dit artikel beschrijft de stand van zaken rond het verzamelen van neerslaginformatie om de ruimtelijke verdeling van neerslag op een gebied en de neerslagbelasting op een rioolstelsel te bepalen.  Meer informatie

27 februari 2018

GWSW nulmeting voor beheerdata

Gemeenten kunnen voortaan de kwaliteit meten van hun datasets op basis van filters binnen de GWSW-standaard. Stichting RIONED faciliteert dit product en organiseert ondersteuning daarbij.  Meer informatie

23 februari 2018

Impressie RIONEDdag 2018

Op www.rioneddag.nl doen we verslag van de plenaire presentaties, de parallelsessies, de verkiezing van de RIONEDinnovatieprijs, RIONED-producten én de sfeer van de 31e RIONEDdag, die 1 februari plaatsvond.  Meer informatie

23 februari 2018

Nieuw: Handboek voor de watervriendelijke tuin

Publicatie die medewerkers en klanten van tuincentra (én gemeenten en waterschappen) informeert over concrete maatregelen voor een watervriendelijke en hittebestendige tuin.  Meer informatie

15 februari 2018

Filmpjes lichten RIONEDproducten toe

Over het hoe en waarom van assetmanagement, de RIONEDkennisbank en het GWSW zijn nu korte filmpjes beschikbaar. Handig voor uzelf of om een collega te informeren:

13 februari 2018

Effectiviteit helofytenveld: hemelwater of rwzi-effluent?

Uit onderzoek blijkt het helofytenveld naast rwzi Zeewolde effectiever in te zetten voor behandeling van rwzi-effluent dan van het relatief schone hemelwater van het bedrijventerrein.  Meer informatie

12 februari 2018

Vers bloed via Traineeship Stedelijk Water

Breng nieuwe, jonge collega’s in uw organisatie via het Traineeship Stedelijk Water. Dat omvat werving, scholing en persoonlijke ontwikkeling.  Meer informatie

11 februari 2018

Basismodel Nadeelcompensatie kabels en leidingen

Het Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen (GPKL) heeft een modeldocument ontwikkeld voor gemeentelijke nadeelcompensatieregelingen bij het verleggen van kabels en leidingen.   Meer informatie