Nieuws

15 november 2018

Reactie op artikel over inspectie

Stichting RIONED heeft op 13 november kennis genomen van een artikel in Vakblad Riolering over visuele inspectie waarin helaas belangrijke feitelijke onjuistheden staan. Stichting RIONED is niet betrokken geweest bij het schrijven van het artikel. Een inhoudelijke reactie volgt hier z.s.m.
Algemene informatie op visuele inspectie nieuwe stijl vindt u onder:  Meer informatie

12 november 2018

Inventarisatie en beoordeling risico’s stedelijk waterbeheer

Dit vierde artikel in de serie over het stappenplan voor risicogestuurd stedelijk waterbeheer gaat in op stap vier: het inventariseren en beoordelen van risico’s.  Meer informatie

12 november 2018

Klimaatadaptatie aanpakken via groen en gezondheid

Deelnemers aan de Klimaatreis naar Nantes keerden geïnspireerd en met nieuwe ideeën terug naar huis. Benieuwd naar hun ervaringen? Lees het verslag op de H2O-website van Waternetwerk.  Meer informatie

12 november 2018

Rioolinspecteur nieuwe stijl? Volg de vernieuwde opleiding!

Komend voorjaar verzorgt Wateropleidingen weer de vernieuwde opleiding tot rioolinspecteur, gebaseerd op de nieuwe algemene werkwijze en de Europese inspectienorm EN13508-2.  Meer informatie

23 oktober 2018

Vier innovaties genomineerd

7 februari 2019 kiezen de deelnemers van de RIONEDdag de winnaar van de RIONEDinnovatieprijs uit de genomineerde inzendingen: Smart City Water System (i-Sago), RIOX (Adaptivity, Rio Brabant en Oosterhout), RioolScan (Sanitas Water) en Datagedreven rioleringsbeheer (Roosendaal).  Meer informatie

09 oktober 2018

Digitaliseringskoers: de vrijblijvendheid voorbij

Het bestuur en bureau van Stichting RIONED hebben strategische uitgangspunten en ambities bepaald voor verdere digitalisering ten behoeve van het stedelijk waterbeheer.  Meer informatie

09 oktober 2018

Wat beïnvloedt de prestaties van het stedelijk water?

Het stappenplan voor risicogestuurd stedelijk waterbeheer ordent feiten over prestaties, risico’s en kosten. In dit artikel leest u hoe u de kans op risico’s kunt inschatten met onderzoek naar invloeden op de prestaties.  Meer informatie

09 oktober 2018

Eerste opgeleide GWSW-adviseurs nu beschikbaar

Recentelijk hebben de eerste drie adviseurs de masterclass GWSW-advisering succesvol doorlopen. Zij zijn nu beschikbaar om uw gemeente te helpen de beheergegevens GWSW-conform te maken.  Meer informatie

09 oktober 2018

Uitgangspunten classificatie inspectiewaarnemingen vastgesteld

Rioolinspectie nieuwe stijl betekent dat beheerders zelf gaan classificeren. De RIONEDwerkgroep Classificatie heeft kaders vastgesteld voor de toekomstige klassenindeling.  Meer informatie

09 oktober 2018

Deltaprogramma 2019: wat zijn de belangrijkste punten?

Op Prinsjesdag verscheen het nieuwe Deltaprogramma. De VNG maakte een zeer bondige samenvatting met de belangrijkste punten.  Meer informatie

05 september 2018

Bent u klaar voor de WIBON?

Per 1 januari 2019 moet uw gemeente haar netwerkinformatie via het KLIC-WIN-systeem ontsluiten. Dat is goed (zelf) te doen, maar vraagt wel om wat aanpassingen.  Meer informatie

05 september 2018

Stappenplan voor risicogestuurd beheer

Dit stappenplan voor onderbouwing van keuzes op basis van maatschappelijke kosten en baten biedt u een inhoudelijke basis voor integraal beheer van de buitenruimte met consistentie van bestuur tot uitvoering.  Meer informatie

04 september 2018

Trainees stedelijk water bieden zich aan

Bent u op zoek naar een starter die bereid is om de handen uit de mouwen te steken op het gebied van stedelijk water? Bied dan een plek aan een Nationaal Watertrainee!  Meer informatie

08 juli 2018

2018 testjaar voor handreiking waterevenementen

STOWA en Stichting RIONED hebben een concept-protocol ontwikkeld om initiatiefnemers en overheden te helpen bij de afweging of, en zo ja, hoe waterevenementen met acceptabele gezondheidsrisico’s kunnen doorgaan.   Meer informatie