Nieuws

12 november 2019

Bekijk de nominaties voor de RIONEDinnovatieprijs 2020

De vier nominaties zijn bekend: SAM4 (Rijnland en Semiotic Labs), de Kolkgoot (Veere en Bleijko), Digitaal samenwerken met GIS-portaal (Rotterdam en Stichting Rondom GWW) en ZOAK (TileSystems en Hogeschool Rotterdam). U kunt ze online bekijken.  Meer informatie

12 november 2019

Aankondiging Studiedag Professioneel Persleidingenbeheer

Roelof Kruize, algemeen directeur Waternet, opent op 26 november de 3e landelijke studiedag voor professioneel persleidingenbeheer. Meld u u nu aan!  Meer informatie

Privacy bij het toetsen van personele kwetsbaarheid

Drie samenwerkingsregio’s vertellen over hun verschillen in privacyaanpak bij de kennisscan van de Branchestandaard gemeentelijke watertaken.  Meer informatie

12 november 2019

Nieuwe handreikingen voor overstap naar inspectie 2020

Met een model Programma van Eisen en de handreiking ‘Voorschrijven via de RAW-systematiek’ 2015 kunt u als gemeente conform de nieuwe werkwijze aanbestedingen doen en contracten opstellen.  Meer informatie

12 november 2019

Nieuwe publiekswebsite goed ontvangen

Wij zijn erg blij met de reacties op de vernieuwde publiekswebsite www.riool.info, zoals “mooi”, “toegankelijk” en “helder”. Gemeenten verwijzen ook door vanaf hun website. Uiteraard ontvangen we ook graag uw mening en eventuele verbetersuggesties via mail.  Meer informatie

12 november 2019

Kennisdag 'Over last van wateroverlast'

Het verslag van de kennisdag 'Over last van wateroverlast' van 10 oktober 2019 is beschikbaar. Wateroverlast is ‘een veelkoppig monster’.  Meer informatie

18 oktober 2019

Intrekking NEN 3399 per eind 2019

NEN trekt per 31 december 2019 de Nederlandse inspectienorm NEN 3399 in. Het gaat om het registratie- en classificatiesysteem bij visuele inspectie van rioleringsobjecten. Visuele inspectie vinden voortaan plaats op basis van de Europese norm NEN-EN 13508-2.  Meer informatie

08 oktober 2019

Overstappen naar inspectie nieuwe stijl

Wat moet u als gemeente doen om vanaf 1 januari 2020 met rioolinspectie nieuwe stijl aan de slag te gaan? Dit artikel zet de stappen op een rij.  Meer informatie

08 oktober 2019

Publiekswebsite riool.info vernieuwd

De inhoud van de publiekswebsite www.riool.info is grondig tegen het licht gehouden en de site heeft een nieuw uiterlijk. De website biedt particuliere geïnteresseerden uitgebreide informatie in eenvoudige taal. Het is een prima verlengstuk van de gemeentelijke publieksinformatie of de communicatie in een project.  Meer informatie

08 oktober 2019

Even voorstellen: Robert Rörsch en Yvonne Rietveld

Het RIONEDteam is deze zomer versterkt met Robert Rörsch en Yvonne Rietveld. Zij stellen zich graag even aan u voor.  Meer informatie

08 oktober 2019

Voor- en nadelen van afkoppelen

Het rapport ‘Afkoppelen. Kansen en risico's van anders omgaan met hemelwater in de stad’, zet de belangrijkste voor- en nadelen van afkoppelen op een rij.  Meer informatie

08 oktober 2019

Studiedag Professioneel Persleidingenbeheer

Stichting RIONED, STOWA en Waternet organiseren 26 november 2019 een studiedag speciaal gericht op het beheer van Afvalwatertransportleidingen.  Meer informatie

08 oktober 2019

Grensoverschrijdend Kennisevent Nieuwe Sanitatie

Tal van technieken op gebied van inzameling, transport en verwerking worden ontwikkeld en ingezet in de praktijk. Nederland en België kunnen daarin van elkaar leren. Dit Kennisevent is een gezamenlijk initiatief van Vlakwa, Vito, de Stichting RIONED en STOWA.  Meer informatie

01 oktober 2019

Vernieuwde publiekswebsite www.riool.info

De website www.riool.info biedt uitgebreide publieksinformatie. Op de site staat wat stedelijk waterbeheer is en hoe riolering werkt. Ook lezen particulieren wat wel en niet te doen met water in en om huis en hoe ze het riool moeten gebruiken. Dit is verder verduidelijkt met spellen, filmpjes en illustraties. De website is bedoeld als verlengstuk van de gemeentelijke informatiekanalen over stedelijk waterbeheer.  Meer informatie

01 oktober 2019

Stichting RIONED heeft vacature: Projectmanager Kennisbank Stedelijk Water

De goede kennis, in de goede vorm, op het juiste moment voor professionals op het gebied van stedelijk waterbeheer. Dát is de ambitie van Stichting RIONED voor de Kennisbank Stedelijk Water. Als projectmanager organiseer je aanvullingen en actualisaties van de Kennisbank Stedelijk Water op www.riool.net.  Meer informatie

10 september 2019

Joost van Oostrum nieuwe voorzitter Stichting RIONED

Per 1 september is Joost van Oostrum (burgemeester van Berkelland) onafhankelijk voorzitter van Stichting RIONED. Hij volgt Hans Gaillard (burgemeester van Son en Breugel) op, die aftreedt omdat zijn maximale zittingstermijn erop zit.  Meer informatie

10 september 2019

BOR-MELD: Leren van meldingen over de openbare ruimte

Weg met het woud van onvolledige en onderling onvergelijkbare meldingensystemen. Met de integrale methodiek BOR-MELD van CROW en Stichting RIONED haalt u – zonder veel aanpassingen in uw meldingenproces – eenvoudig belangrijke beheerinformatie uit meldingen over de openbare ruimte.  Meer informatie

28 augustus 2019

Peter Glas opent de RIONEDdag 2020

Het programma voor de RIONEDdag op 6 februari 2020 begint vorm te krijgen. We lichten alvast een tipje van de sluier op: Deltacommissaris Peter Glas geeft zijn visie op prioriteiten en aanpak van de klimaatadaptatie.  Meer informatie

28 augustus 2019

Referentieoppervlak, van mm naar m3 en terug

In de communicatie met bewoners over waterberging op hun perceel, drukken waterprofessionals de inhoud meestal uit in een neerslaghoogtemaat; in mm. Maar de winkel verkoopt aan particulieren voorzieningen met een bepaald volume in m3. Hoe leg je aan een particulier uit wat zo’n mm maat praktisch betekent en hoe je hier mee kunt rekenen?  Meer informatie

28 augustus 2019

Aanvullingen voor fotodatabank welkom

In onze fotodatabank staan inmiddels ruim 2.500 beelden die u als begunstiger van Stichting RIONED gratis kunt gebruiken. Hebt u foto’s van bijzondere situaties, zoals een werkende overstort of water in een woning, die u wilt delen met vakgenoten? Aanvullingen zijn altijd welkom!  Meer informatie