Nieuws

13 februari 2019

Nieuwe mini- en maxicursussen op 21 maart 2019

In maart staan vier nieuwe cursussen op het programma: ‘Rekenen aan het hydraulisch functioneren’, ‘Visuele inspectie volgens EN13508-2’, ‘Organisatie van de ondergrond’ en ‘Wat te doen met de daken?’. Meld u nu aan.  Meer informatie

13 februari 2019

Factsheet Visuele inspectie nieuwe stijl

Vanaf 2020 wordt bij de visuele inspectie van rioleringsobjecten de Europese norm NEN-EN13508-2+A1:2011 gehanteerd. Wat betekent dit voor u en wat kunt en moet u doen om goed voorbereid te zijn?  Meer informatie

14 februari 2019

Bijeenkomst: hoe dwingt u de burger tot hemelwatermaatregelen?

U wilt als gemeente bewoners en bedrijven verplichten maatregelen te nemen die wateroverlast verminderen. Maar hoe dwingt u dat juridisch af? Kom 4 maart naar Utrecht en denk mee.  Meer informatie

13 februari 2019

Nieuw logo voor Stichting RIONED

Tijdens de RIONEDdag op 7 februari presenteerde Stichting RIONED haar nieuwe logo met de kernwoorden stad, water en mens. Een logo dat uitdraagt waar wij en het werkveld stedelijk waterbeheer voor staan.  Meer informatie

13 februari 2019

App voor rioolaansluitingen wint RIONEDinnovatieprijs 2019

RIOX van Adaptivity, Rio Brabant en gemeente Oosterhout is door de deelnemers aan de RIONEDdag uitgeroepen tot rioleringsinnovatie van 2019. Met de app RIOX legt een grondwerker een rioolaansluiting digitaal vast.  Meer informatie

29 januari 2019

Reageer op vernieuwde modules Kennisbank Stedelijk Water

Verschillende delen in de Kennisbank zijn vernieuwd en liggen ter visie: financieel, renovatie en reparatie, communicatie. Nieuw is optimalisatie van VGS. Wij horen graag uw reactie!  Meer informatie

29 januari 2019

Standaarden stresstest ter consultatie

Voor de uitvoering van de stresstest ruimtelijke adaptatie zijn standaarden ontwikkeld en een toelichting, de zogenaamde bijsluiter. Bekijk de bijsluiter en geef uiterlijk 26 februari uw feedback. De bijsluiter kunt u overigens nu al gebruiken voor het organiseren van de stresstest.  Meer informatie

29 januari 2019

Financiële ondersteuning voor gemeenten beschikbaar

Het kabinet heeft € 20 miljoen beschikbaar gesteld voor klimaatadaptatie, waarvoor drie trajecten zijn gestart. Lees meer over de trajecten en de aanvraagprocedure op de VNG website.  Meer informatie

29 januari 2019

Nieuwsbrief Gegevensbeheer

Op de hoogte blijven over ontwikkelingen op het gebied van datastandaardisatie, -beheer en -gebruik in stedelijk waterbeheer? Bekijk eerdere edities en meld u aan voor de Nieuwsbrief Gegevensbeheer.  Meer informatie

24 januari 2019

In gesprek met Stichting RIONED

Wat kan Stichting RIONED voor u of uw samenwerkingsregio betekenen? Nodig ons uit en we stellen naar uw behoefte een programma samen.  Meer informatie

24 januari 2019

Studiedag Professioneel Persleidingenbeheer

Heeft u de prestaties, risico's en kosten van persleidingen voldoende in beeld? Kom op dinsdag 19 maart 2019 naar de studiedag Professioneel Persleidingenbeheer.  Meer informatie

24 januari 2019

Stijging rioolheffing 2019 lager dan inflatie

De rioolheffing stijgt dit jaar met 1,7%. Dat is lager dan de verwachte inflatie van 2,4%. Gemiddeld betalen eigenaar-bewoners dit jaar 169 euro aan de gemeentelijke watertaken en huurders 58 euro. Bekijk het rapport Kerngegevens belastingen grote gemeenten van het COELO.  Meer informatie

24 januari 2019

Risicodatabank: landelijke kentallen beschikbaar

De Risicodatabank Stedelijk Water is een onmisbare informatiebron en een referentiekader bij risicogestuurd beheer. Raadpleeg landelijke kentallen en draag bij aan de databank.  Meer informatie

24 januari 2019

Landelijke registratie van rioolinstortingen

Na een eerste verkenning in 2018 starten we nu een vervolgonderzoek waarbij de registratie van rioolinstortingen in een centraal systeem is verbeterd en uitgebreid.  Meer informatie

08 januari 2019

Voorbereidingen op inspectie nieuwe stijl: zo zit het

De voorbereidingen op de nieuwe werkwijze voor visuele inspectie in 2020 zijn in volle gang. Als rioleringsbeheerder kunt u zelf ook al aan de slag om op tijd klaar te zijn.  Meer informatie

08 januari 2019

Hoe bepaalt u de kosten bij risicogestuurd stedelijk waterbeheer?

Dit zesde en laatste artikel in de serie over het stappenplan voor risicogestuurd stedelijk waterbeheer gaat in op stap zes: het bepalen van de totale kosten.  Meer informatie

08 januari 2019

Klimaatadaptatievraagstukken en deelnemers gezocht!

Het Nationaal WaterTraineeship organiseert de Nationale Klimaatadaptatie Challenge 2019 waarin trainees en young professionals werken aan oplossingen voor een klimaatbestendige stad. Organisaties met vraagstukken en deelnemers kunnen zich uiterlijk 1 april 2019 aanmelden.  Meer informatie

05 september 2018

Stappenplan voor risicogestuurd beheer

Dit stappenplan voor onderbouwing van keuzes op basis van maatschappelijke kosten en baten biedt u een inhoudelijke basis voor integraal beheer van de buitenruimte met consistentie van bestuur tot uitvoering.  Meer informatie

04 september 2018

Trainees stedelijk water bieden zich aan

Bent u op zoek naar een starter die bereid is om de handen uit de mouwen te steken op het gebied van stedelijk water? Bied dan een plek aan een Nationaal Watertrainee!  Meer informatie

08 juli 2018

2018 testjaar voor handreiking waterevenementen

STOWA en Stichting RIONED hebben een concept-protocol ontwikkeld om initiatiefnemers en overheden te helpen bij de afweging of, en zo ja, hoe waterevenementen met acceptabele gezondheidsrisico’s kunnen doorgaan.   Meer informatie