Nieuws

23 juli 2018

Ter visie: 'De effectiviteit van klimaatadaptatiemaatregelen'

Stichting RIONED heeft een tabel opgesteld om het (relatieve) effect van verschillende klimaatadaptieve maatregelen zichtbaar te maken. Stedelijkwaterbeheerders kunnen deze informatie gebruiken bij het voorlichten van publiek en bestuur. Wij vragen uw reactie op deze conceptversie.  Meer informatie

11 juli 2018

Neerslaggebeurtenissen voor stresstest vastgesteld

De buien en langdurige regen die bij de stresstest in elk geval in beeld moeten worden gebracht, zijn bekend.  Meer informatie

10 juli 2018

Meer aandacht voor de RIONEDinnovatieprijs

Meld uw product, dienst, proces of beleid tot 8 oktober 2018 aan als beste innovatie in het stedelijk waterbeheer. Alle inzendingen zijn voortaan zichtbaar op riool.net, met gelegenheid tot reacties.  Meer informatie

10 juli 2018

Nieuwe publicatie proeftuin persleidingen: inventarisatie en basisonderzoek

Deze publicatie is een update van rapport 2015-21 met enkele correcties en vier aanvullende casestudies met basisonderzoek van de persleidingconditie.  Meer informatie

08 juli 2018

2018 testjaar voor handreiking waterevenementen

STOWA en Stichting RIONED hebben een concept-protocol ontwikkeld om initiatiefnemers en overheden te helpen bij de afweging of, en zo ja, hoe waterevenementen met acceptabele gezondheidsrisico’s kunnen doorgaan.   Meer informatie

07 juli 2018

Reageer op de uitgangspunten voor classificatie inspectiewaarnemingen

Rioolinspectie nieuwe stijl betekent dat beheerders gaan classificeren. De RIONED werkgroep Classificatie heeft kaders opgesteld voor de toekomstige klassenindeling. Deze kaders liggen ter visie tot 1 september 2018.  Meer informatie

06 juli 2018

Breed palet mini- en maxicursussen op 27 september 2018

Er zijn veel ontwikkelingen in ons vakgebied. We bieden nieuwe cursussen over de Omgevingswet, de stresstest en over onderzoek. U kunt kiezen uit 20 cursussen.  Meer informatie

05 juli 2018

Stichting RIONED en Wateropleidingen tekenen samenwerkingsovereenkomst

Op 5 juli 2018 bekrachtigden Stichting RIONED en Wateropleidingen hun strategische samenwerking gericht op het verbeteren van het vakmanschap en de professionaliteit van de rioleringssector.  Meer informatie

04 juli 2018

Eerste trainee Stedelijk Water van start

Thijs Strating is de eerste trainee Stedelijk Water. Gemeente Bergen (Limburg) is blij met het jonge talent. Lees meer en bekijk of een trainee ook bij uw organisatie past.  Meer informatie

26 juni 2018

De rijksbouwmeesters speciale gasten op 11 oktober in Antwerpen

Tijdens de 3e Vlario-RIONED kennisuitwisselingsdag spreken zowel de Vlaamse als Nederlandse rijksbouwmeesters over klimaatadaptieve maatregelen en uitdagingen voor onze steden.   Meer informatie

25 juni 2018

Onze opgaven en activiteiten in beeld

Het RIONED Jaarbericht 2018 beschrijft de belangrijkste opgaven en uitdagingen voor het werkveld stedelijk waterbeheer en hoe Stichting RIONED daar op inspeelt.  Meer informatie

24 juni 2018

Opleidingstraject rioolinspecteur nieuwe stijl

Dit najaar verzorgt Wateropleidingen voor de tweede keer de vernieuwde opleiding tot rioolinspecteur, gebaseerd op de nieuwe algemene werkwijze en de Europese inspectienorm EN13508-2.  Meer informatie

23 juni 2018

Informatiebladen voor bestuurders

Elf informatiebladen beschrijven de bestuurlijke hot topics in het stedelijk waterbeheer. Stichting RIONED presenteert deze factsheets voor bestuurders op het VNG-congres op 26 en 27 juni.  Meer informatie

22 juni 2018

TISCA-dag: kennisuitwisseling voor innovatieve inspectietechnieken

De eerste TISCA-dag verbindt en inspireert onderzoekers van het onderzoeksprogramma gericht op nieuwe en verbeterde conditiebepaling van afvalwaterleidingen.  Meer informatie

21 juni 2018

Maak uw eigen 'Leidraadmodule'

Mist u de oude leidraad modules? Al die kennis zit nu in de Kennisbank Stedelijk Water. Maak daar uw eigen module op maat met de pdf-maker!  Meer informatie

20 juni 2018

Rapportage 'De Staat van het Nederlandse waterbeleid'

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Tweede Kamer recent gerapporteerd over het algemene waterbeleid, het Bestuursakkoord Water en het stedelijk waterbeheer  Meer informatie

12 juni 2018

Centrale opslag liggingsgegevens door nieuwe wet

De WIBON eist dat gemeenten vanaf 1 januari 2019 de liggingsgegevens van hun netwerken via de KLIC-voorziening volgens het IMKL2015-formaat ontsluiten. Begin nu met de voorbereiding!   Meer informatie

11 juni 2018

Werkbezoek Klimaatverandering in Vlaanderen en Nederland

VLARIO en Stichting RIONED organiseren op 11 oktober in Antwerpen de derde Vlaams/Nederlandse kennisuitwisselingsdag. Het thema is: klimaatverandering en de ruimtelijke gevolgen.  Meer informatie

10 juni 2018

Studiereis Klimaatverandering Nantes (F). Ook per trein

Midden-Frankrijk heeft ons klimaat in 2050. Stadswerk en RIONED helpen u op 12-14 september concrete ideeën opdoen voor een klimaatadaptatieve openbare ruimte. Ook treinreis mogelijk.  Meer informatie

09 juni 2018

Hoosbuien en wateroverlast vragen om snelle actie

Waterschappen, provincies en gemeenten hebben het kabinet verzocht om snel financiële middelen beschikbaar te stellen om de integrale aanpak van klimaatadaptatie mogelijk te maken.  Meer informatie