Nieuws

16 november 2017

Graafschade voorkomen bij complex rioleringswerk

De oorzaken van graafschade bij rioleringswerk zijn onderzocht. Om graafschade te verminderen is verbeterde uitwisseling van informatie nodig tussen opdrachtgevers, netbeheerders en grondroerders. De gemeente draagt bij door een duidelijke invulling van haar regierol. Dit staat in de publicatie Graafschade voorkomen bij complex rioleringswerk van Stichting RIONED, Kabel- en Leiding Overleg en Enexis.  Meer informatie

08 november 2017

Input voor ontwikkeling stresstest regenwater

Stichting RIONED ontvangt graag uw input om tot een goede standaardstresstest voor regenwater te komen, zodat een procedure met werkbare inhoudelijke eisen ontstaat.  Meer informatie

07 november 2017

Klimaattest: stad versus polder

Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie verplicht waterschappen en gemeenten tot een stresstest voor regenwateroverlast om na te gaan hoe kwetsbaar hun gebied is. Met een rekenkundig experiment in RainTools vergelijken we klimaateffecten voor een stad met een polder.  Meer informatie

07 november 2017

Nominaties RIONEDinnovatieprijs 2018 bekend

De nominatiecommissie heeft uit de ingezonden innovaties drie genomineerden geselecteerd. Op de RIONEDdag op 1 februari 2018 kiezen de aanwezigen wie de RIONEDinnovatieprijs 2018 wint.  Meer informatie

06 november 2017

Nieuw: STOWArapport benchmark inundatiemodellen

STOWA heeft samen met ontwikkelaars en kennisinstellingen de functionaliteiten en rekennauwkeurigheid van de huidige beschikbare inundatiemodellen vergeleken.  Meer informatie

03 november 2017

GWSW opgenomen in GEMMA

De GEMeentelijke Model Architectuur (GEMMA) zorgt ervoor dat overheden en landelijke voorzieningen op elkaar afgestemd zijn. Het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water is nu ook in GEMMA opgenomen.   Meer informatie

18 oktober 2017

Gevolgen wijziging WION voor rioleringsbeheer

De wijziging van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) ligt bij de Tweede Kamer. De centrale opslag van liggingsgegevens is een van de belangrijke veranderingen.  Meer informatie

16 oktober 2017

Tervisielegging GWSW-HYD en twee onderzoeksrapporten

Geef uw commentaar op Gegevenswoordenboek Stedelijk Water module HYD (hydraulisch modelleren) en (vanaf 20 oktober) twee STOWA-RIONED onderzoeksrapporten over emissiemetingen en antibiotica.  Meer informatie

09 oktober 2017

De vele mogelijkheden van RibX

Het nieuwe uitwisselingsformaat RibX biedt gemeenten en aannemers belangrijke extra’s bij de registratie en uitwisseling van gegevens over rioolreiniging en kolkenonderhoud.  Meer informatie

09 oktober 2017

Duitse prijs voor regenwateronderzoek in Almere

Almere en Zuiderzeeland hebben voor het onderzoek naar de invloed van regenwater op oppervlaktewater de Goldener Kanaldeckel van het Institut für Unterirdische Infrastruktur (IKT) gewonnen.  Meer informatie

09 oktober 2017

Scholieren interesseren voor stedelijk waterbeheer

Via ikonderzoekwater.nl kunnen examenleerlingen (havo 5 en vwo 6) onder begeleiding van waterexperts hun profielwerkstuk maken over een relevant maatschappelijk probleem in de watersector.   Meer informatie

05 oktober 2017

Save the date: RIONEDdag op 1 februari 2018

Over vier maanden komen de stedelijk waterbeheerders van Nederland weer bijeen. We zijn volop bezig met het programma en maken dat begin november bekend. Zet de RIONEDdag alvast in uw agenda!  Meer informatie

05 september 2017

Bewoners helpen wateroverlast in beeld brengen

Foto’s en filmpjes van wateroverlast bij extreme regen kunnen van grote waarde zijn voor gemeenten, zo ervaren Zwolle en Ooststellingwerf.  Meer informatie

05 september 2017

Mist u de Leidraad riolering?

De Leidraad riolering is opgegaan in de Kennisbank Stedelijk Water waar u nu alle kennis van Stichting RIONED vindt. Bekijk de verwijzingspagina als u Leidraadmodules zoekt.  Meer informatie

04 september 2017

Cursussen aan Wateropleidingen overgedragen

Op 14 augustus 2017 zijn de cursussen die Stichting RIONED verzorgde rond rioolinspectie overgedragen aan Wateropleidingen.  Meer informatie

04 september 2017

Promotieonderzoek naar lekkende riolering en persleidingen

Bram Stegeman onderzoekt de komende vier jaar aan de TU Delft methoden om lekkage uit riolen en afvalwaterpersleidingen te meten. In dit artikel vertelt hij over zijn onderzoek.  Meer informatie

04 september 2017

Vierde promotieonderzoek succesvol afgerond

Het promotieonderzoek ‘Evaluatie van sturing in stedelijke afvalwatersystemen’ is het vierde binnen het Kennisprogramma Urban Drainage dat succesvol is afgerond.  Meer informatie

04 juli 2017

Overdracht inspectiecursussen naar Wateropleidingen

Stichting RIONED draagt deze maand de cursussen rond inspecteren en beoordelen van de riolering over aan Wateropleidingen.  Meer informatie