Nieuws

Gegevensverzameling Monitor gemeentelijke watertaken 2 april van start

Publicatiedatum 29 maart 2024

U heeft er vast al van gehoord. In 2024 gaat Stichting RIONED samen met alle gemeenten een nieuwe Monitor gemeentelijke watertaken maken. De informatie die we gaan verzamelen en bundelen is nodig voor beleidsvorming, belangenbehartiging en het maken van passende richtlijnen. Hoe kunt u zich nu al goed voorbereiden op de vragenlijst én wat is de planning?

Op dinsdag 2 april 2024 is het zover dan opent de online vragenlijst voor de Monitor gemeentelijke watertaken 2024. Daarmee gaan we inzicht geven in de prestaties die worden geleverd in en door onze sector. Gemeenten kunnen nu al beginnen met dataverzameling en wij zijn nu op zoek naar de juiste contactpersonen hiervoor bij de gemeenten.

Helpdesk en instructievideo over vragenlijst

Als u vragen heeft over het invullen van de vragenlijst neem contact op met de helpdesk of bekijk de instructievideo. Ga aan de slag!

De vragen

Wij willen zoveel mogelijk nuttige informatie verzamelen. Tegelijkertijd moet de inspanning die we van alle gemeenten vragen redelijk blijven. Het resultaat (de vragenlijst in pdf-bestand en als Excel-bestand) delen we vooraf met de bij ons bekende contactpersonen van gemeenten. Zodat zij alvast kunnen starten met het verzamelen van gegevens. Elke gemeente krijgt eind maart een uitnodiging om de vragen te beantwoorden in het digitaal platform.

Planning

Eind maart krijgen alle contactpersonen van de gemeenten een e-mail met daarin de inlogcode voor de vragenlijst.

  • De vragenlijst staat open voor gemeenten van 2 april tot 17 mei 2024;
  • Tot de zomer zullen wij deze gegevens controleren en zo nodig contact opnemen;
  • Analyses van de gegevens zullen in de zomer plaatsvinden;
  • De rapportages volgen in het najaar 2024.

GWSW

Een deel van de data wordt ingevuld op basis van de gegevens die gemeenten op onze dataservers delen. Dit scheelt hen invullen en geeft ons extra informatie over bijvoorbeeld leidingmaterialen en de leeftijdsverdeling van de riolen.

Als u als gemeente hiervan gebruik wilt maken, zorg er dan voor dat uw data uiterlijk 20 maart zijn geüpload. Heeft u hier vragen over, stuur een e-mail naar gwsw@rioned.org.

Contactpersonen doorgeven

Het is belangrijk om snel de juiste contactpersonen te bereiken. Eind februari 2024 is er een e-mail gestuurd naar de bij ons bekende contactpersonen. Als u bij de gemeente werkt en nog geen bericht heeft ontvangen van ons of via een collega, dan vragen we u om de contactgegevens van uw gemeentelijke Monitor-aanspreekpersoon door te geven via: monitor@rioned.org.

In het kort Monitor gemeentelijke watertaken

De Monitor gemeentelijke watertaken is een waardevolle gezamenlijke bron van informatie voor professionals in het waterbeheer. De inzichten uit de monitor helpen ons om de prestaties, knelpunten en opgaven in het stedelijk waterbeheer scherp in beeld te brengen. Daarmee werken we samen aan een betere toekomst voor onze steden, met een toekomstbestendig en klimaatadaptief watersysteem.

 

Dat doen we door de opgehaalde informatie in te zetten bij beleidsvorming, belangenbehartiging, Kennisbank en in passende richtlijnen.

 

Om een compleet en betrouwbaar beeld te krijgen, is de input van alle gemeenten cruciaal. Wij rekenen daarom op uw bijdrage en zullen gemeenten daar zoveel mogelijk bij ondersteunen.

 

Als u nu al vragen heeft kunt u ons een e-mail sturen via: monitor@rioned.org.

 

Alle nieuwsberichten