Hier staat de Voorbeeldverordening afvoer hemel- en grondwater waarmee de gemeente hemel- en grondwaterlozingen in de openbare vuilwaterriolering kan beëindigen. De voorbeeldverordening is een geactualiseerde versie van het model dat de VNG in 2009 heeft vastgesteld. De tekst van de artikelen en de toelichting is aangepast, maar de essentie van de voorbeeldverordening is niet veranderd. Gemeenten die een verordening hebben vastgesteld op basis van het VNG-model van 2009, hoeven deze niet aan te passen. 

Meer (achtergrond)informatie over de verordening en de relatie met het GRP vindt u bij Verordeningsbevoegdheid afvoer hemel- en grondwater.

Beëindigen hemel- en grondwaterlozingen in openbare hemelwaterstelsels

Met de verordening kan de gemeente ook een einde maken aan hemel- en grondwaterlozingen in openbare hemelwaterstelsels. Bijvoorbeeld omdat zij de verantwoordelijkheid voor de verwerking van afstromend hemelwater bij particulieren wil leggen en het openbare hemelwaterstelsel (in bepaalde gebieden) alleen voor de verwerking van afstromend hemelwater van de openbare ruimte wil gebruiken. Dan kunt u de modelverordening eenvoudig aanpassen door overal "het openbare vuilwaterriool" te vervangen door "het openbare vuilwaterriool en het openbare hemelwaterstelsel".

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel