In het oude recht waren alle lozingen geregeld in landelijke besluiten, zoals het Besluit lozing afvalwater huishoudens en het Activiteitenbesluit. Onder de Omgevingswet is dat niet meer zo. De opvolger van het Activiteitenbesluit, het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), gaat alleen nog over de belangrijkste milieubelastende activiteiten. Onder die activiteiten vallen onder meer lozingen van grot

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel