Handhaven op grond van de Omgevingswet Toezicht op de naleving van regels gaat over controle. Toezicht vindt gewoonlijk plaats voorafgaand aan handhaving of het toepassen van een sanctie. Het houden van toezicht is onderdeel van de bestuursrechtelijke handhavingstaak (art. 18.1 Ow). Bevoegd gezag Burgemeester en wethouders zijn in beginsel bevoegd om bestuursrechtelijk te handhaven (art. 18.2 Ow). In het Omgevi

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel