In bepaalde gebieden kan de gemeente in plaats van een openbaar riool voorzieningen voor de individuele behandeling van afvalwater (IBA) aanleggen, als zij met die voorzieningen eenzelfde graad van milieubescherming bereikt (art. 10.33 lid 2 Wm). Een voorbeeld van een IBA is een septic tank. IBA’s lozen lokaal afvalwater in het oppervlaktewater of de bodem. Deze lozingen moet de gemeente afstemmen met de waterbeheerder en provincie. De eisen voor de IBA’s legt de gemeente vast in haar GRP (artikel 3.16 Blbi). Daarmee geldt de vrijstelling van de vergunningplicht in het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) ook voor lozingen vanuit gemeentelijke IBA's.

De regels voor particuliere IBA's vindt u in Lozen in oppervlaktewater door huishoudens en Lozen op of in de bodem door huishoudens.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel