Specifieke samenwerkingsthema’s

Deze pagina werkt enkele samenwerkingsthema’s verder uit:
  • Vanaf De wateropgave staat water in de leefomgeving centraal. Daarbij gaat het om onderwerpen die gemeentebreed worden ingevuld, zoals de wateropgave, de watertoets, de KRW en de aanpak van diffuse verontreinigingen.
  • Scheiden van schoon en vuil water en Zorgplicht grondwater gaan in op de gemeentelijke afval-, regen- en grondwatertaken, en op de relatie met de waterschapstaken.
  • Monitoring behandelt enkele onderwerpen uit het operationele beheer.
Bij elk thema komen aan de orde:
  • het perspectief van de samenwerking;
  • het nut van de samenwerking;
  • specifieke aandachtspunten voor het proces. Bijvoorbeeld voor de afbakening (het speelveld), de interpretatie van wet- en regelgeving (de spelregels) en/of de rol en houding van betrokken medewerkers (de spelers).

KennisbankU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE