Perspectief van de samenwerking

Op diverse fronten vergroten gemeenten en waterschappen hun inzicht in het werkelijke functioneren van de waterketen en het watersysteem. Dit wordt zeker gerechtvaardigd gezien de grote investeringen in verbeteringsmaatregelen. In veel situaties verplichten waterschappen gemeenten tegenwoordig de overstorten van rioolstelsels te monitoren. Daarbij gaat het meestal om tijdstip en duur van overstorten én het peil of de hoogte van de overstortende straal. Op basis daarvan is een schatting te maken van het debiet en de hoeveelheid.

Nut van de samenwerking

Een meetprogramma dat zowel in de riolering als aan de randen van de riolering meet, geeft veel meer inzicht in het functioneren van de riolering. Als gemeente en waterschap samen kijken naar de informatie die zij daadwerkelijk kunnen gebruiken, levert het onderzoek veel meer op. Daarnaast moet de gemeente inzicht hebben (krijgen) in de werking van het grondwatersysteem om locatie en omvang van problemen vast te kunnen stellen. Ook hier is vanwege de aanwezig kennis samenwerking met het waterschap gewenst. Dat geldt ook voor de onderbouwing van ruimtelijke en technische maatregelen, vanwege het noodzakelijk inzicht in de werking van het oppervlaktewatersysteem (waterverdeling, peilen en debieten, waterkwaliteit).

Aandachtspunten voor het proces

Om een compleet beeld van de situatie te krijgen, moeten gemeenten en waterschappen samen gegevens over het waterhuishoudkundige systeem verzamelen, opslaan en verwerken. Het ligt voor de hand de hiervoor benodigde monitoringssystemen samen te ontwikkelen en (voor zover efficiënt) te beheren. In elk geval is het belangrijk dat alle gegevens voor gemeente én waterschap beschikbaar zijn.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel