Perspectief van de samenwerking Veel Europese richtlijnen hebben invloed op de inrichting van het stedelijke watersysteem en de waterketen. Nu gaat alle aandacht uit naar de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water. (KRW). De eerste ronde van KRW-doelen, -maatregelen en -kosten staat in 2009 vast. In zogenaamde stroomgebiedbeheerplannen komt te staan wat de komende jaren voor de onderscheiden waterlichamen moet

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel