Perspectief van de samenwerking Binnen de afvalwaterketen is de gemeente verantwoordelijk voor een doelmatige inzameling en transport van het afvalwater. Het waterschap zorgt voor het transport naar en de behandeling op de rwzi. Het gezuiverde afvalwater komt terecht in het oppervlaktewatersysteem. Nut van de samenwerking Omdat de afvalwaterketen één systeem is, moeten beide beheerders zich insp

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel