Perspectief van de samenwerking Zeker in de bebouwde kom zijn beheer van de openbare ruimte en waterbeheer nauw met elkaar verweven. Daarom moet het vanzelfsprekend zijn om samen plannen en afspraken te maken over de taakverdeling. En om elkaar voortdurend op de hoogte te houden van de geplande onderhoudsactiviteiten, bijvoorbeeld via een periodiek ambtelijk overleg. Ook hierbij geldt het streven naar de laagste maatschappelij

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel